De Week Van ROSA – 11 tot 18 november 2019


Prima resultaat begrotingsbehandeling

Afgelopen week stond in het teken van de raadsvergadering over de begroting. Wij zijn content met de aangenomen moties en amendementen die wij, al dan niet mede, indienden.

Zo mogen de thematuinen in het Darwinpark voorlopig blijven voortbestaan, krijgen de honden een fijne uitrenplaats in de Russische Buurt en komt er nu (eindelijk) snel een plan waarmee de aanpak en controle op de toeristenbelasting door Airbnb aanbieders kan worden verbeterd.

‘Oneerlijk, ontoereikend en onwenselijk.’ 

Dat was de reactie van ROSA op de voorgestelde vermakelijkhedenretributie (VMR) voor de Zaanse Schans. En zo’n beetje de hele raad dacht er hetzelfde over.

Over twee jaar bestaat de bijzondere buurt van molens en houten huizen officieel 50 jaar. En al die tijd heeft het er gerommeld. Daar hebben velen schuld aan en de Zaanse politiek niet in de laatste plaats. Het was fout om de Zaansche Molen niet meer te subsidiëren. En het was ook een blunder om de Stichting Zaanse Schans te laten vallen afgelopen voorjaar, toen de gemeenteraad niet achter de Ontwikkelstrategie wilde gaan staan.

Maar nu dienen we naar de toekomst te kijken. Het aantal bezoekers moet op z’n minst worden beheerst en ze zullen moeten gaan meebetalen aan de voorzieningen. Want waarom zouden we dat nog 50 jaar van onze inwoners blijven vragen?

Die twee doelen behalen we niet via de VMR, er moet een beter en eerlijker systeem komen dat bovendien meer oplevert. Maar de gemeente kan zoiets niet opleggen, het moet van de partijen op de Schans zelf komen. En die lijken elkaar nu, met het schrikbeeld van de VMR voor ogen, in versneld tempo te gaan vinden.

Daarom stemde ROSA uiteindelijk voor uitstel van de invoering tot 1 april. Want het wordt tijd dat Zaanstad met de vuist op tafel slaat – maar ook weer niet té hard, vanwege de boter op ons eigen hoofd.

ROSA heeft er vertrouwen in dat er straks een mooi, gedragen plan ligt waar iedereen beter van wordt. Dan kunnen we ook bekijken wat we uiteindelijk met die VMR gaan doen. Misschien is die dan niet meer nodig.

Maar als de chaos blijft – dan voeren we die vermaledijde heffing toch in.

Beëdiging wethouders 

Het college is weer compleet na de beëdiging van Hans Krieger; wethouder namens de VVD en Wessel Breunesse; wethouder namens GroenLinks.

Voor de komende 2,5 jaar hopen wij op een vruchtbare samenwerking, waarin wij de door ons aangedragen punten in het coalitieakkoord, op belangrijke gebieden als wonen, groen & milieu en erfgoed, kunnen realiseren.