De week van ROSA – 12 tot 19 mei 2019


De week van ROSA 12 tot 19 mei 2019 

Groen- en Waterplan

In het “Groen- en Waterplan” staat de visie op groen en water in Zaanstad; deze heeft de raad vorig jaar vastgesteld. 

Dit jaar werd de “Uitvoeringsagenda “ van het Groen- en Waterplan” ter kennisgeving aan de raad gepresenteerd. Hierin staan alle plannen om te komen tot “een gezonde, aantrekkelijke, klimaatbestendige, groene gemeente”, alsmede alles waar (al dan niet voorlopig) níet voor gekozen is.

Wij vinden dit belangrijk genoeg om ter instemming voor te leggen aan de raad. Helaas valt de uitvoeringsagenda in de categorie “collegebevoegdheid” en mogen wij er verder niets over zeggen.Dus wij dienden, samen met GroenLinks, bijgevoegde vragen in aan het college.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

 

Cultuurvisie

En daar was-ie dan, de nieuwe cultuurvisie ‘Zaanstad bruist’. Afgezien van de titel, die een beetje aan aspirine doet denken, een mooi stuk dat recht doet aan de inspirerende sessies die afgelopen winter verspreid over de stad hebben plaatsgevonden. Maar een paar haken en ogen zijn er ook, dat bleek meteen al bij de eerste bespreking met de Raad voor Cultuur en andere betrokkenen. Donderdag 23 mei gaat de raad erover in debat. Komt allen!

Referendum

Tijdens het Zaanstad beraad mochten alle partijen hun visie geven op de mogelijkheid tot een referendum in de gemeente Zaanstad en de bijbehorende referendumverordening.

Niet elke partij (de VVD) wil dit belangrijke democratische instrument voort laten bestaan. ROSA wél. 

Wij hebben gepleit voor een herziening van de, zeer gedateerde, bestaande referendumverordening. Omdat wij best een aantal ideeën hebben over verbetering van de bestaande verordening, hebben wij gevraagd om de raad mee te laten denken over de herziening hiervan. Portefeuillehouder Hamming heeft toegezegd dit te zullen gaan doen!

Werkbezoek

Zaanstad kijkt te weinig naar het noordwesten! Vaak is de aandacht gericht op Amsterdam, maar Krommenie en Assendelft delen een lange gemeentegrens met Uitgeest. En dat gebied speelt een belangrijke rol in onze plannen voor het landschapspark De Crommen Ye. Daarom gingen we afgelopen week maar eens op werkbezoek in dat prachtige, oude dorp. We hadden een zeer aangenaam gesprek met burgemeester Wendy Verkleij, die ook graag het contact met Zaanstad wil intensiveren. Ook dit wordt dus vervolgd!

 

Foto’s Hans Kuyper

Regioraad

In het Zaanstad Beraad was het weer eens tijd voor de eeuwige klucht die Regioraad heet. Zes raadsleden plus wethouder Slegers vertegenwoordigen Zaanstad in een overlegorgaan, dat bestaat uit 14 omringende gemeentes plus Zaanstad) zonder bevoegdheden dat eens in de zoveel tijd bijeen komt. De voorbereidingen van die zittingen leiden steevast tot ruzie, zodat er meestal vijf minuten overblijven om iets inhoudelijks te bespreken. We zouden het best beter willen uitleggen, maar dat vinden we eerlijk gezegd zonde van de tijd.