De week van ROSA – 14 tot 21 april


 

14 tot 21 april 2019

Brug Haaldersbroek

Eindelijk is de kogel door de kerk. Na vier jaar pleiten voor het authentiek herbouwen van de brug tussen het Kalf en Haaldersbroek gaat het dan eindelijk gebeuren. De brug wordt in oude luister hersteld. Er is jarenlang verschil van mening geweest of de brug al dan niet breder en langer moest worden. Inzet van onze wethouder, Zaans Erfgoed en de bewoners van Haaldersbroek heeft uiteindelijk geleid tot dit resultaat. Proficiat.

Domus voorziening

Wij waren op bezoek bij een Domus voorziening in Amsterdam, samen met de PvdA. Een Domus voorziening is een opvangplek voor dak- en thuislozen die nergens anders terecht kunnen. ROSA is van mening dat een Domus hard nodig is in de Zaanstreek! De politie heeft op dit moment zijn handen vol aan personen met verward gedrag en is vaak veel tijd kwijt omdat er geen plaatsen zijn bij de maatschappelijke opvang.

 

Reïntegratie na detentie

Ook een raadsbezoek afgelopen week was het bezoek aan het Re-Integratie Centrum (RIC) in het Detentie Centrum Zaanstad. Gedetineerden kunnen in het centrum met hulp van stagiaires en vrijwilligers hun zaken regelen ter voorbereiding op de terugkeer in de maatschappij. Denk aan het aanvragen van DIGID’s, hulp bij allerlei formulierenwerk en coaching in het voeren van gesprekken met instanties. Ook is er een RIC buiten de gevangenis. Hier kunnen ex-gedetineerden aan de slag met vrijwilligerswerk en als ervaringsdeskundige. Wij hoorden 3 openhartige verhalen van ex-gedetineerden. Heel mooi om te horen dat zij nu andere keuzes maken! Nu jagen zij op een goede manier hun passie na en dragen ze bij om jongeren op het goede pad te houden.

De Hemmes

Het blijft trekken aan de realisering van de ontwikkeling van schiereiland De Hemmes. Na zeven jaar praten en bijna 6 ton lichter is er nog weinig resultaat te melden. In 2013 zou een gebiedsontwikkelingsplan worden gemaakt, maar dat is tot op heden niet gebeurd. Nu stelt het college voor om de bouw van één molen mogelijk te maken terwijl er drie gewenst zijn om zodoende de doelstellingen voor een klimaatneutrale wijk mogelijk te maken via windturbines in de historische molens.

ROSA geeft de moed echter niet op en heeft dat deze week ook duidelijk kenbaar gemaakt aan de wethouder. Het wordt tijd dat er eens concrete stappen gezet gaan worden zodat de ontwikkeling van De Hemmes eindelijk een keer op gang komt.

Herdenken

De tijd van herdenkingen nadert. Deze week legden we met leerlingen van Et Buut alvast bloemen bij het monument in de gevel van Maison d’Essence in Zaandam. 

Daarnaast waren we bij de onthulling van de eerste van vele kleine monumentjes in het wegdek. Ze liggen voor de voormalige woonhuizen van gedeporteerde Zaanse Joden. De glanzende klinkers, bedacht door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, staan bekend als ‘Stolpersteine’ of ‘struikelstenen’. Voor de Zaanse variant zou ROSA ‘stroffelstiene’ willen voorstellen.

Sociale huurwoningen

In de raad knokten we voor het maximale aantal sociale huurwoningen in Zaandam Centrum Oost. Samen met coalitiepartner PvdA en de andere linkse partijen dienden we een amendement in dat het nét niet haalde: de stemmen staakten. Wordt vervolgd dus in de volgende raadsvergadering, we lobbyen verder!

Historische scheepswerf

Ook pleitten we ervoor om het mooie plan voor een historische scheepswerf ergens langs de Voorzaan een serieuze kans te geven. Gelukkig was daar bij coalitie én oppositie sympathie voor.

Agenda-initiatief Schiphol

Er was veel steun vanuit de raad voor ons agenda-initiatief over Schiphol. Samen met de SP, GL en de PvdD proberen we om de wethouder zich, in alle relevante overlegorganen, namens Zaanstad uit te laten spreken tegen verdere groei van Schiphol. Ongeacht “milieucompensatie” en allerlei toekomstige onderzoeksresultaten, vinden wij dat Zaanse inwoners meer dan genoeg last hebben van vliegtuiglawaai. We beraden ons op verdere stappen.