De Week van ROSA – 16 tot 23 september 2019


 

Onttegelen of overstromen?

‘Betutteling,’ riep de één. ‘Rupsje Nooitgenoeg!’ sneerde de ander. Jawel, ROSA had het weer eens gedaan. 

We hadden gewaagd een amendement op te stellen om ervoor te zorgen dat de tuinen in de nieuwe wijk Gouwpark, op de plek van het oude ZMC, geen tegelwoestijnen zouden worden. Dat is goed tegen hittestress, voor biodiversiteit, als waterberging bij hoosbuien én het is gewoon mooier, zo vlak achter de Heemtuin.

Maar voor een krappe meerderheid in de raad ging dit voorstel veel te ver. 

Gelukkig wist wethouder Mutluer het wel op waarde te schatten. Ze gaat het idee aankaarten met de ontwikkelaars en makelaars. En natuurlijk komen wij er ook nog op terug.

Jammer dat de gevaren van klimaatverandering nog niet bij iedereen helemaal helder zijn. Bestaat er ook zoiets als te wéínig koudwatervrees?

Foto: Duurzaan

 

Commercie versus erfgoed

Deze week verscheen een brief van Vereniging Zaans Erfgoed, waarin zij aandacht vroegen voor de al jarenlange ondergeschiktheid voor monumenten op de Zaanse Schans. Waar voorheen een deskundige op monumentengebied zitting had in het bestuur van de Zaanse Schans, is deze al enige jaren verdwenen. 

Juist in een tijd waarin de commercialisering van de schans een hoge vlucht heeft genomen, is extra aandacht voor ons erfgoed geen overbodige luxe. 

ROSA onderschrijft de zorgen die door Zaans Erfgoed zijn geuit. Zij ziet dan ook graag dat een deskundige op het gebied van erfgoed een plaats krijgt in het bestuur van de Zaanse Schans.

Foto, in het kader van de historie: Amsterdam uit ‘Woutertje Pieterse’, in de versie van Jan Kruis

 

Brijder advies in de wind geslagen

Afgelopen week is de Verordening op de Speelautomaathallen behandeld in de raadszaal. De woorden “kwaliteitstoets” “preventiebeleid” en “bureaucratie” vielen geregeld, al werd niet altijd duidelijk wat men hier nu precies mee bedoelde. 

Zoals u wellicht weet is ROSA geen voorstander van casino’s in onze stad, en zeker niet van de mate waarin: namelijk 4 in de Zaanstreek! Tot onze verbazing werd ook de minimumleeftijd voor toegang stilletjes gewijzigd, van 21 naar 18 jaar. Brijder, expertisecentrum in verslavingszorg, adviseert een hoge maximumleeftijdsgrens bij verslavingspreventie. 

Tijd dus voor een motie om de leeftijd, net als in Oostzaan en Wormer, terug te brengen naar 21. Helaas heeft, ondanks de steun van de SP, het CDA, CU en PvDD, en later ook DENK, onze motie het niet gehaald. Jammer, een gemiste kans om een regelarme kwaliteitscriteria toe te voegen. Een maatregel die de afgelopen 20  jaar ook nog eens goed heeft gewerkt op het gebied van verslavingspreventie. 

 

Onmisbaar

‘Iedereen vond het in het begin wat eng. Maar nu zouden we niet meer weten wat we zonder jullie moeten!’ De bewoners van verzorgingstehuis Evean Westerwatering kunnen zich na een jaar niet meer voorstellen dat medewerkers van de dienstengroep Odion niet meer de keuken bemensen, het strijkgoed wegwerken en bewoners naar de maaltijden brengen. 

Elke dag vers gebakken taart bij de koffie en de stralende gezichten van trotse werknemers. In de zomer is het wat rustiger, want dan werken veel medewerkers bij het pop-up koffieterras Bakkie Leut. 

Heel erg mooi om te zien dat initiatieven zoals deze dienstengroep er écht voor zorgen dat mensen met een beperking op een volwaardige manier mee kunnen doen in de maatschappij. En beiden doelgroepen hebben er baat bij!  

Foto: Joost Kuipers