De Week van ROSA – 17 tot 24 augustus 2020


De fractie heeft genoten van een zonovergoten, corona-proof reces, en we gaan er weer fris en helemaal opgeladen tegenaan in dit nieuwe politieke jaar!

Er staan ons flinke uitdagingen te wachten. Het begrotingstekort is groter geworden door de corona-crisis en er moeten lastige keuzes worden gemaakt dit jaar. Toch zal ROSA bij deze keuzes mens, natuur, cultuur en erfgoed altijd voorop proberen te stellen.

Maar eerst zijn we gewoon begonnen met een “Zaanstad beraad”: de meningsvormende vergadering die de raad 1 á 2 maal per week bijwoont, om standpunten uit te wisselen en om informatie verkrijgen. Zodat we goed zijn voorbereid tijdens de raadsvergaderingen die doorgaans om de drie weken plaatsvinden.

Een historische visie
Afgelopen week besprak de raad de visie ‘Linten, dijken en paden’Het gaat om een mooie, rijk geïllustreerde historische verkenning van het ontstaan van de Zaanstreek en de kenmerkende landschapselementen die we daaraan hebben overgehouden.
Op basis daarvan zijn beleidsregels opgesteld die een plaats gaan vinden in de allesomvattende Omgevingsvisie die iedere gemeente op moet stellen onder de nieuwe Omgevingswet.

De visie ‘Linten, dijken en paden’ is opgesteld door Zaanse ambtenaren in nauw overleg met de historische verenigingen, Zaans Erfgoed voorop. Het doel is om de kenmerkende elementen van het Zaanse landschap te beschermen en zelfs te versterken. Cultuurhistorie legt zo letterlijk de basis voor de toekomst. Zaanstad loopt met deze ontwikkeling ver voor op andere gemeentes.

Natuurlijk staat ROSA, afgezien van een paar kanttekeningen, te juichen bij deze plannen. Na 22 jaar ons geluid in de raad te hebben laten horen, gaat dit in meerdere opzichten historische stuk zonder veel discussie aangenomen worden. Het is zeker niet alleen onze verdienste, veel deskundige en bevlogen mensen hebben er jaren aan gewerkt, maar stiekem zien we deze visie wel als een kroon op onze standvastige strijd voor het Zaanse erfgoed.
En als een stevige basis om in de toekomst alleen nog maar mooiere resultaten te behalen!

Assendelft voorlopig niet van overlast af
Samen met D66 polsten we of er in de raad een meerderheid was voor zogenaamde ‘venstertijden’ in Assendelft.

Door de verbindingen met het westen tijdens de spits af te sluiten, zou de grote stroom sluipverkeer van de IJmond naar de A8 gestopt kunnen worden. Dat zou wat lucht kunnen geven aan Assendelft, waar de verkeerssituatie momenteel chaotisch en gevaarlijk is. 

Behalve van GroenLinks kwamen er geen positieve reacties. Een grote meerderheid, onder aanvoering van de VVD, kiest liever voor een nieuwe weg ‘achterlangs’ door de weilanden tussen de Commununicatieweg en de Noorderveenweg.

Los van het feit dat ROSA het vreemd vindt om problemen door een teveel aan snelverkeer op te lossen door meer ruimte te geven aan snelverkeer, is het maar de vraag of deze oplossing er ooit zal komen. Stikstofproblematiek en gebrek aan geld zijn maar twee van de vraagstukken die eerst opgelost zullen moeten worden. De eerste jaren ligt die weg er sowieso niet.

Kortom, Assendelft moet voorlopig nog maar even de neus dichtknijpen en goed op de fietsers letten. Jammer, een gemiste kans.

Nog weinig duidelijkheid over noodzaak fietsverbod Dam 
Zoals aangekondigd heeft ROSA afgelopen donderdag een aantal kritische vragen gesteld over de afsluiting van de Dam voor fietsers. We plaatsten onder andere vraagtekens bij de noodzaak, de boogde veiligheid en wie verantwoordelijk is voor het overeind houden van de afsluitingshekken, alsmede het verwijderen ervan, als een hulpdienst wil passeren.

Voorafgaande aan het vragenuurtje hebben we ter plekke nogmaals gekeken naar de situatie en moesten we constateren dat de hekken omver lagen en de terrasbezetting op de Dam zelf redelijk was, maar dat de terrasbezetting in het verlengde van de Damstraat, de belangrijkste fietsroute, minimaal was met slechts tien personen verspreid over de hele straat…

De beantwoording van de gestelde vragen door wethouder Krieger, als plaatsvervanger van de Burgemeester, was ronduit teleurstellend; “de maatregel is slechts tijdelijk”, “de piekmomenten in terrasdrukte zijn willekeurig” en “we zullen nogmaals in gesprek gaan met de horecaexploitanten”.
Bij de overige vragen, waaronder ook de vraag op welke wijze het besluit tot stand is gekomen en hoe de veiligheid zich verhoudt tot de veiligheid van de alternatieve fietsroutes,  moest men ons het antwoord schuldig blijven en deze zullen schriftelijk volgen. Ook is nog steeds niet duidelijk wat de wettelijke status van het verkeersbesluit is. Een dergelijk besluit kan immers pas 6 weken na publicatie ingaan en volgens onze berekening is dat niet eerder dan 2 september het geval.

Inmiddels zijn de hekken al weer enkele malen op de grond beland en afgelopen weekend waren ze op een gegeven moment zelfs helemaal verdwenen. Wat betreft ROSA is het laatste woord over deze afsluiting nog niet gezegd. Als stad die juist de fiets als vervoermiddel hoog in het vaandel, en in het collegeakkoord, heeft staan, moeten we uiterst terughoudend zijn met het opleggen van beperkingen aan het fietsverkeer. De noodzaak is ons nog immer niet duidelijk. Zijn er bijvoorbeeld geen specifiekere tijden af te spreken? Zodat zowel de fietsers in de ochtend- als de middagspits gewoon via de reguliere route kunnen fietsen. En wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk voor de hekken?

De wethouder benadrukte overigens nogmaals dat de horeca hard getroffen is door de Corona-crisis en daardoor tegemoet gekomen is met extra terrasruimte. Daarvoor hebben we alle begrip, maar we blijven van mening dat deze afsluiting niet goed doordacht is en op zijn minst verfijnd kan worden qua tijden.
Maar het liefst zien we de hele afsluiting teruggedraaid. Wordt vervolgd.

Contact met de gemeente: soms best een uitdaging
We bespraken de “Visie op dienstverlening 2020”, hierin komt een groot deel van de contactmomenten tussen de Zaanse inwoners en de gemeente aan bod. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een “melding openbare ruimte”, aan het verlengen van een paspoort en het bezoeken van de website van de gemeente Zaanstad.

ROSA constateert dat er de afgelopen jaren veel verbeterd is. Zowel in de fysieke en schriftelijke contacten tussen de inwoners en de gemeente als in het gebruiksgemak en de leesbaarheid van de website.
Maar we zijn er nog niet.

In de “Visie op dienstverlening” zien wij dat problemen wel degelijk gezien worden. Alleen is de visie wat het woord zegt: slechts een visie, een richting.
Dit jaar nog krijgt de raad het bijbehorende uitvoeringsplan gepresenteerd. Dan kunnen we zien welke maatregelen er daadwerkelijk genomen gaan worden. En dat is ook het moment waarop ROSA kritisch gaat kijken of alle verbeterpunten wel opgenomen zijn.
Wordt vervolgd dus!