De Week Van ROSA – 18 tot 25 november 2019


Expertmeeting Zaanse bandcultuur

Het Zaans Filmfestival organiseerde een debat in de balletzaal van Fluxus aan de Westzijde. Doel was om er achter te komen waar de popcultuur in onze stad behoefte aan heeft. Niet verrassend bleken dat vooral speelplekken te zijn. De kroegen en buurthuizen van vroeger zijn er immers bijna niet meer. 

Wij voelen wel voor de suggestie om kleinschalige optredens van Zaanse podiumacts te subsidiëren. De popscene is immers heel dynamisch en waarom zou je die willen knevelen met subsidievoorwaarden?

Voor kleine podia (buurthuizen, parken en (onder voorwaarden) commerciële horeca) zou zo’n subsidie een steuntje in de rug kunnen zijn, terwijl de muzikanten vrij blijven om in alle denkbare samenstellingen op te treden.

Er is vraag naar een middelgroot poppodium centraal in Zaanstad. Aan een groot poppodium is minder behoefte – Amsterdam is immers dichtbij en daar valt niet tegen te concurreren.

Al met al een bevestiging van het beeld dat al eerder naar voren kwam tijdens de gesprekken over de Cultuurvisie. Wel jammer dat van alle 15 fracties in de raad alleen GroenLinks en ROSA het onderwerp belangrijk genoeg vonden om aanwezig te zijn.

Live-presentatie EP Danny Loef en band

 

Een buurt met visie

Inwoners van de Russische buurt in Zaandam zijn goed bezig! Zo is er een wekelijkse koffie-inloop, zijn er buurtfeestjes en buurtbijeenkomsten over allerlei thema’s en zijn ze actief op Facebook en op hun eigen website.

Getrokken door de leden van kerngroep ‘DOEma’ werd een buurtvisie opgesteld, waarin staat wat de buurt voor ogen heeft voor de toekomst. Afgelopen week werd deze buurtvisie besproken met raadsleden en vertegenwoordigers van de Russische buurt.

De buurtbewoners willen onder andere graag een veilige, schone en groene buurt, waarbij vooral het sociale aspect en ontmoeting belangrijk wordt gevonden. 

De visie is officieel erkend als buurtvisie door het college van B&W, zij gaan deze meenemen bij beslissingen die van invloed zijn op de buurt.

Een volgende stap voor de buurtbewoners is het maken van een actieplan. Hierin gaan zij concreet aangeven welke stappen er genomen moeten worden om van de Russische buurt een (nog) fijnere woonplek te maken voor alle buurtbewoners.

Lees hier de buurtvisie.

 

Werkbezoek Jongerenloket en Straathoekwerk. 

Hier zagen we bevlogen medewerkers en hoorden we inspirerende verhalen. Het Straathoekwerk is uniek te noemen in hun ‘stedelijk’ inzicht. Ze werken zoals jongeren zich bewegen, dus niet wijkgebonden. Met korte lijntjes, interventie en ondersteuning op maat. 

Bij het Jongerenloket Zaanstreek kunnen jongeren tot 27 terecht met vragen over leren, werken en inkomen. In het Jongerenloket zijn verschillende organisaties vertegenwoordigd die klaar staan voor de jongeren: Regio College, Servicepunt Leren en Werken, Straathoekwerk en MEE Amstel en Zaan.

Het Jongerenloket is laagdrempelig, alle jongeren zijn welkom op de open inloop van dinsdag- t/m vrijdag tussen 12.00 en 16.00 uur aan de Vinkenstraat 58-B te Zaandam.