De week van ROSA – 19 tot 26 mei 2019


De week van ROSA – 19 tot 26 mei 2019

Tipgevers zijn een belangrijke pijler voor ROSA.

Je hoort nogal eens wat. ROSA kan niet buiten haar tipgevers. Zij bellen op, komen langs of mailen als hen wat opvalt.

Deze week kregen we weer een aantal belangrijke tips binnen. Eén betrof de unieke vondst van een potscherf die gedateerd wordt als dertiende eeuws. Gevonden in Wormerveer. Uniek, omdat voor zover bekend was Wormerveer in 1504 werd gesticht. Met deze vondst gaat de geschiedenis van dit dorp zomaar tweehonderd jaar terug in de tijd. En dat werpt weer een heel andere kijk op de bewoningsgeschiedenis van de Zaanstreek.

Ter illustratie, niet de daadwerkelijke potscherf!

 

Pielkenrood Zaandijk

Een tweede tip betrof de mededeling dat Pielkenrood aan de Willem Dreeslaan in Zaandijk in de verkoop gaat. Daar heeft ROSA een aantal jaren geleden samen met omwonenden, ambtenaren en monumentenliefhebbers een plan voor gemaakt. Dit plan legt de historische verbinding tussen de Domineestuin en de Zaandijkerkerk met terugkeer van de padenstructuur en sloten waarbij historiserend bouwen het uitgangspunt is. 

 

Parkeren Zaanse Schans

En als laatste tip werd ons duidelijk dat de toeristenreus Tours en Tickets grond verwerft voor de stalling van bussen aan de Diederik Sonoyweg zodat ze geen parkeergeld hoeven te betalen wanneer ze toeristen afzetten bij de Zaanse Schans. Deze ontwikkeling betreuren wij. Liever zouden we zien dat deze weg langs De Poel een vloeiende overgang wordt tussen enerzijds De Zaanse Schans en moleneiland De Hemmes.

 

Brandweer

Tijdens afgelopen beraad stond de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland op de agenda. Ook hier ligt een stevige bezuiningingsopgave, onder andere door meerkosten van de landelijke Wet Normalisering Rechtsposities Ambtenaren, waardoor alle vrijwilligers in dienst genomen moeten worden.

ROSA heeft haar zorgen uitgesproken over de meerjarendekking die deze kostenpost met zich mee zal brengen. Daarnaast hebben wij aandacht gevraagd voor de brandweercultuur, hetgeen niet in cijfers is uit te drukken. ROSA vindt het belangrijk dat er in (nieuwe) brandweer-gebouwen voldoende ruimte blijft om elkaar te ontmoeten. Nu vormen oude kazernes vaak een levendige ontmoetingsplek voor oud-gedienden, waar men met liefde (oldtimer) brandweerwagens onderhoudt.

Oldtimer, ter illustratie