De Week Van ROSA – 2 tot 9 december 2019


 

Nieuw, tijdelijk buurthuis voor de Russische Buurt?!

In rap tempo worden panden in Zaandam opgekocht, opgeknapt en te huur gezet. Onze streek wordt steeds interessanter gevonden door binnen- en buitenlanders, wat nogal wat druk op op de woningmarkt en de voorzieningen in Zaanstad oplevert. 

Toch biedt het ook kansen. In de Russische buurt komt bijvoorbeeld fietsenwinkel en onderdelenhuis AKZ in nieuwe handen. Helaas is het pand in té slechte staat om te worden gerenoveerd, maar de nieuwe eigenaar wil het wel tijdelijk beschikbaar stellen voor een buurthuisfunctie. En dat is leuk nieuws voor de actieve buurtvereniging in de Russische Buurt! Zij zijn al  een tijdje op zoek naar een locatie voor een buurthuis. 

Hopelijk kunnen we binnenkort op de koffie in het tijdelijke buurthuis aan de Czarinastraat!

AKZ

 

Najaarsrapportage plust op Werk & Inkomen👏 

De Najaarsrapportage geeft de gemeenteraad inzicht op de financiële uitvoer van de programmabegroting. Het valt op dat een aantal zaken nog niet (volledig) gerealiseerd zijn, en daarmee een “besparing” vormen. 

Zo is het Groen en Waterplan vertraagd, is het funderingsherstel-potje niet volledig gebruikt, is het rapport ‘Verduurzaming Vastgoed’ nog niet volledig verschenen en staat er voor circa 1 miljoen op jaarbasis aan ambtenarencapaciteit open. Tegelijkertijd vallen de uitkeringen van het Rijk tegen, net als de leges op vergunningen.

Het meest opvallendste, positieve verschil dit jaar was de 2,7 (!) miljoen extra op het domein Werk & Inkomen. Dankzij deze dikke plus van onze ROSA portefeuillehouder konden wij het najaar, financieel gezien, positief afsluiten. Niet enkel het resultaat van het domein Werk & Inkomen werd besproken tijdens de Najaarsrapportage; ook de werkwijze van dit college oogstte steun. Iedereen die al geruime tijd een uitkering ontvangt wordt opgeroepen tot een gesprek over mogelijkheden. En als betaald werk geen optie is, dan wordt er ook begeleiding naar zinvol vrijwilligerswerk geboden. Iedereen kan zo meedoen.

Binnenkort praten we in de raad verder over deze unieke werkwijze, wat ROSA betreft een dikke plus!

Euro’s