De week van ROSA- 2 tot 9 juni 2019


Voorjaarsnota

Afgelopen week stond helemaal in het teken van de voorjaarsnota. ROSA presenteerde haar Algemene Beschouwingen en alle partijen droegen bij aan de diverse debatten over de voorjaarsnota.

Op dit moment hebben wij twee moties en een amendement klaarstaan voor de raadsvergadering op 20 juli as., waarin de voorjaarsnota vastgesteld gaat worden, die wij (eventueel samen met andere partijen) in gaan dienen.

 

Cultuurgelden bestemmen voor cultuur

Met de motie “beschikbaar houden cultuurbudget” willen wij, van het geld dat is overgebleven na het niet doorgaan van het Cultuurcluster, vijf ton in het potje “cultuur” laten. 

De “Uitvoeringsagenda Cultuur” met alle plannen op het gebied van Zaanse cultuur is nog niet klaar. Het lijkt ons beter om eerst af te wachten wat we allemaal precies gaan willen op cultuurgebied, en hoeveel dat gaat kosten.

 

Vaart maken met zonnepanelen 

 

Omdat wij van mening zijn dat er zo snel mogelijk zonnepanelen geplaatst moeten worden op de daken van het Zaans gemeentelijk vastgoed,* maakten wij een motie waarmee wij het college opdracht geven om met een plan te komen om dit op creatieve wijze te realiseren. 

Deze specifieke motie richt zich op het aangaan van een samenwerkingsconstructie met bedrijven of organisaties die zonnepanelen (nagenoeg) kosteloos aanbieden.

 

Hogeschool voor Handen

 

Verder hebben wij amendement (tekstwijziging) “Zaancampus en Hogeschool voor de Handen” gemaakt. In de voorjaarsnota wordt gesproken over plannen voor een zogenaamde “Tech Campus” in Zaanstad, die zich lijkt te richten op het opleiden in de procestechniek.

Nu is het een langgekoesterde wens van ROSA om een opleiding in Zaanstad aan te bieden waar ambachtelijke bouwtechnieken aangeleerd kunnen worden. Want niet alleen de Zaanstreek, maar heel Nederland is, volgens ons gebaat bij vakmensen die erfgoed kunnen onderhouden en duurzaam kunnen bouwen met behulp van traditionele technieken en materialen. Ook vinden wij “Zaancampus” een naam die de lading beter dekt dan “Tech Campus. Met een amendement gaan wij proberen om dit alles in de voorjaarsnota opgenomen te krijgen.

 

*Onder “gemeentelijk vastgoed” vallen bijvoorbeeld sporthallen, zwembaden, kantoren en musea, die in eigendom zijn van de gemeente.