De week van ROSA – 21 tot 28 april


21 tot 28 april 2019

 

De gemeente Zaanstad beschikt, qua gemeentelijk vastgoed, over aardig wat dakoppervlakte. Dus waarom liggen die nog niet vol met zonnepanelen? Dan geef je het goede voorbeeld en er zijn constructies mogelijk waarbij dit nagenoeg kosteloos kan. Wij stelden hier schriftelijke vragen over aan het college.

 

 

 

 

 

 

 

 

In de toekomst wordt de gemeente verantwoordelijk voor inburgering van nieuwkomers. Het is goed dat het stelsel verandert, want er gaat nu veel mis. Maar er zitten voor de gemeente veel haken en ogen aan, ook financieel.

ROSA vroeg tijdens de eerste presentatie van de nieuwe plannen om de raad hier vooraf bij te betrekken. Want wij willen graag ook meedenken. We kregen de toezegging dat hier op teruggekomen gaat worden.

Samen met de SP, GL en de PvdD stuurden wij een brief aan de (formerende partijen van de) Provinciale Staten over de plannen i.v.m. de doortrekking van de A8-A9. Deze doortrekking is volgens ons niet de beste manier om de verkeersproblemen rondom de N203 op te lossen. Wij dringen in de brief aan op spoedige andere oplossingen en wij leggen uit op welke manieren deze problematiek volgens ons het best aangepakt kan worden.