De Week van ROSA – 22 juni tot 29 juni 2020


Goed en slecht nieuws over vuurwerk

Na een jarenlange strijd waarin we zo’n beetje alle mogelijke middelen in hebben gezet, komt er eindelijk een einde aan vuurwerkshows tijdens evenementen!

Tijdens het Zaanstad Beraad bleken alle (aanwezige) partijen voorstander van een wijziging in de APV, waarmee gebieden aangewezen kunnen worden alwaar vuurwerkshows tijdens evenementen verboden zijn.

Dit is heel goed nieuws voor met name de broedende vogels in het Veldpark, maar ook voor de omwonenden die hier al jaren last van hadden.

Minder blij waren wij met de uitkomst van het agenda-initiatief over vuurwerk, dat wij samen met de SP, GroenLinks, de PvdD en DOEN maakten. Hiermee wilden we de meningen peilen van de overige partijen en de portefeuillehouder over een algeheel vuurwerkverbod voor Zaanstad.

De enorme luchtvervuiling tijdens de jaarwisseling, de toename van geweld tegen hulpverleners, de hoge aantallen gewonden door vuurwerk, de (soms extreem) angstige dieren in deze tijd van het jaar en het steeds vaker voorkomen van het bekogelen met vuurwerk van passanten, waren voor ons reden om dit op de agenda te zetten.

We hoopten dat we in Zaanstad, net als bijvoorbeeld in Amsterdam en Rotterdam, een algeheel vuurwerkverbod konden krijgen. 

Aan de insprekers die het met ons eens waren heeft het in elk geval niet gelegen: We mochten luisteren en kijken naar de aansprekende en  verhelderende bijdrages van Zaanse (ervarings)deskundigen over de desastreuze gevolgen van vuurwerk op onze luchtkwaliteit, onze huisdieren, ons milieu en onze gezondheid.
Helaas was het grootste deel van de (aanwezige) partijen het hier niet mee eens. Heel jammer!

We hopen evengoed op een rustige jaarwisseling, zonder gewonden (of erger).


Inkijkje in de verpleeghuiszorg tijdens de Coronacrisis

Afgelopen donderdag gaven vertegenwoordigers van Evean, Mennistenerf, de Zorgcirkel en het Pennemes een presentatie over de zorgverlening sinds het uitbreken van de Coronacrisis. Een inkijkje in de moeilijke taak waar zij voor staan, een taak die een grote wissel heeft getrokken op personeel, bewoners en familieleden.
Hoewel er de afgelopen maanden vele kritische noten zijn geuit op met name de verpleeghuiszorg kwam er een beeld naar voren dat er, met alle(on)mogelijkheden continu geprobeerd is om zo zorgvuldig mogelijk te handelen. Het is ook duidelijk dat we er nog lang niet zijn, de recent aangekondigde verdere versoepeling van de bezoekregels zorgen voor nieuwe vraagstukken. Hier zijn de huizen voortvarend mee aan de slag gegaan.

Hoewel wij, functionerend op lokaal politiek niveau, feitelijk geen enkele zeggenschap hebben in deze tak van zorg, is er een korte lijn met het college. De komende periode zal in het teken staan van een verdere implementatie van de 1,5 meter binnen de huizen, zodat de verruiming van het bezoek zo veilig mogelijk kan gebeuren en het risico op een terugval zo veel mogelijk uitgesloten wordt.

Als aandachtspunten zijn de (na)zorg voor het personeel genoemd en de communicatie met de familie van de bewoners.

Maar vooral hebben we onze bewondering en respect uitgesproken voor al die medewerkers aan het bed, die in deze moeilijke periode de frontlinie vormen en onder moeilijke omstandigheden de zorg voor onze naasten uitvoeren.
Wat ons betreft verdienen de zorgverleners een standbeeld én – al gaan wij hier helaas niet over – een loonsverhoging!