De Week van ROSA – 23 tot 30 september 2019


ROSA’s Dag op het Land smaakt naar meer!

Zondag 29 september trok ROSA met een kleine dertig dapperen, jong en oud, het buitengebied van Krommenie in. Dat hadden er wat meer moeten zijn, maar een aantal belangstellenden had zich toch laten afschrikken door de weersverwachting.

Ten onrechte! Afgezien van wat kleinere buitjes was het aangenaam najaarsweer. De bolle wind blies ons gauw genoeg weer droog. En toen de hemelsluizen dan wél even helemaal open gingen, zaten we warm tussen het jongvee van de Rodenburghoeve.

Piet Kleij, Paula Bakker en Jaap van Harlingen waren prima gidsen en Jan Hekman een kundig schipper die de Hubertus zelfs zonder boegschroef veilig wist aan te leggen. Chapeau ook voor de onfortuinlijke dame die de hele wandeltocht ‘met zonder’ zolen wist te volbrengen! De prachtige muziek van Aura en de catering in De Knapzak maakten de dag compleet.

Over de plannen die ROSA heeft met het gebied rond de Crommenije zult u nog meer gaan horen. En de kans is ook groot dat u ergens volgend jaar opnieuw wordt uitgenodigd voor ‘Een Dag op het Land’. Want de verhalen over ons open buitengebied zijn onuitputtelijk en ze kunnen niet vaak genoeg verteld worden.

 

Presentatie plannen nieuwe Peperstraat

Eerst water, de rest komt later

Dinsdagavond konden de inwoners van Zaandam Centrum-Oost in de schitterende Bonifaciuskerk de plannen voor een nieuwe Peperstraat bekijken. Die zijn overigens nog volop in ontwikkeling, vertelde supervisor Sjoerd Soeters (midden op de foto). Zo wordt de centrale groenstrook waarschijnlijk nog veel breder en verdwijnen de parkeerplaatsen daar onder.

Voor ROSA biedt die brede ‘middenberm’ ook kansen voor de terugkeer van water in de wijk waaruit de afgelopen eeuw zoveel sloten zijn verdwenen. En o ja – misschien moet ook nog even goed worden bekeken of de Beatrixflat ondertussen al monumentwaardig is…

In elk geval is het mooi dat er nu vaart komt in het opknappen van dit mislukte stukje stadsvernieuwing uit de jaren zestig. En dat er veel, ook betaalbare woningen zullen worden toegevoegd. Op naar een prachtige nieuwe entree voor het centrum van Zaandam!

 

Bernhardbrug, foto: Google Streetview

Veiligheid Zaanse bruggen

Doordat het beweegbare brugdeel op de Den Uylbrug niet duidelijk gemarkeerd was vond in 2015 een betreurenswaardig, dodelijk ongeval plaats na een brugopening. 

In eerste instantie pakte de gemeente het veiliger maken van de Zaanse bruggen goed op. Later werd besloten om eerst eerst alle tekortkomingen in kaart te brengen, alvorens over te gaan tot structurele verbetermaatregelen op de andere bruggen, anders dan op de Den Uylbrug.

In november 2018 raakte een echtpaar zwaar gewond na een brugopening op de Prins Bernardbrug. 

Ondanks alle onderzoeken, scans en getroffen maatregelen ter verbetering van de brugveiligheid, concludeerde de Onderzoeksraad Voor Veiligheid dat de kans op het maken van fouten in de brugbediening aanzienlijk verkleind was geweest indien de aanbevelingen direct na het eerste ongeluk waren opgepakt.

Hierover heeft de Zaanse raad zich de afgelopen weken gebogen. Door middel van onder andere de technische presentaties en debatten is de raad tot de conclusie gekomen dat bepaalde maatregelen inderdaad beter eerder getroffen hadden moeten worden. Maar; er zijn nu versneld maatregelen getroffen en nog dit jaar zullen de overige belangrijkste aanbevelingen uitgevoerd worden. Belangrijk in deze is dat de bruggen in Zaanstad momenteel elk geval steeds veiliger aan het worden zijn. 

Ook zal de raad vanaf nu elke drie maanden op de hoogte gehouden worden. En dat lijkt ons een goede zaak.