De Week van ROSA – 24 februari tot 2 maart 2020


Afgelopen donderdag was het weer tijd voor de vier-wekelijkse raadsvergadering, waarin wordt gestemd over plannen, nota’s, voorstellen, visies en nog veel meer. Dit is tevens de enige vergadering waarin partijen moties (plannen) en amendementen (tekstwijzigingen) in kunnen dienen.

 

Natuur staat voorop in het Twiske

Zaanstad betaalt mee aan het in standhouden van het Twiske, zodat ook Zaankanters kunnen genieten van dit mooie natuurgebied. Daarom mogen wij iets vinden van de plannen van “Recreatieschap Twiske-Waterland”, wat wij beschrijven in een zogenaamde “zienswijze.”

De zienswijze wordt door het college opgesteld en ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Afgelopen donderdag stond de zienswijze over het “ambitiedocument Recreatieschap Twiske- Waterland” op de agenda. In dit ambitiedocument staan de plannen voor de korte en de lange termijn. 

ROSA diende, samen met andere partijen, twee amendementen in op deze zienswijze. In het ambitiedocument wordt gesproken over uitbreiding van grootschalige festivals en over het inrichten van een luxe kampeerterrein met o.a. “ecolodges” en ruimte voor campers. Met deze amendementen wilden wij in de Zaanse zienswijze opgenomen hebben dat Zaanstad geen voorstander van deze natuuronvriendelijke ontwikkelingen is. 

De amendementen zijn aangenomen, waardoor nu alle omringende gemeentes zich hebben uitgesproken tegen deze intensieve vorm van recreatie in dit Natura 2000 gebied. 

 

Buurtbus Westzaan terug van (even) weggeweest

De buurtbus in Westzaan werd vanaf 2020 wegbezuinigd, zonder dat de raad daarvan op de hoogte was. Deze buurtbus zorgde voor de enige aansluiting op OV-verbindingen tussen Westzaan-Noord en Westzaan-Zuid. Onmisbaar dus, voor Westzaners die afhankelijk zijn van het Openbaar Vervoer.

Er werd een motie gemaakt door bijna alle partijen – waar ROSA er één van was – die dus automatisch werd aangenomen. Nu moet ervoor worden gezorgd dat er weer een OV-verbinding komt tussen Westzaan Noord en Zuid. Goed nieuws!