De week van ROSA – 24 tot 31 maart 2019


24 tot 31 maart 2019

Bezuinigingen

Ondanks het feit dat het rijk een overschot heeft van 11 miljard Euro worden gemeentes geconfronteerd met enorme kosten voor de jeugdzorg. Bij de overdracht van de verantwoordelijkheid hiervoor van rijk naar gemeentes hebben wij 20 % minder geld ontvangen dan het rijk hiervoor in het verleden uitgaf. Dat heeft tot gevolg dat Zaanstad in de rode cijfers zal belanden als niet ingegrepen wordt. Uiteraard is er een omvangrijke lobby gestart richting het rijk voor meer geld, maar dat neemt niet weg dat Zaanstad lastige keuzes moet maken.
Wat ROSA betreft wordt er niet bezuinigd op de sociale voorzieningen, cultuur en duurzaamheid/milieu. Daarentegen kunnen wat ons betreft de enorme uitgaven voor Maak.Zaanstad en andere ruimtelijke ontwikkelingen wel wat minder. Daarnaast heeft ROSA nog een aantal andere bezuinigingsvoorstellen gedaan, afgelopen donderdag tijdens de bespreking over de zoekrichtingen voor de aankomende Voorjaarsnota. Een compleet overzicht kan desgewenst verstrekt worden.

Nauerna

ROSA ontving deze week antwoord op haar schriftelijke vragen over de stortplaats Nauerna. Deze antwoorden nemen onze zorg geenszins weg. Sterker nog, nadat wij de vragen hadden ingediend openbaarde zich het uittreden van percolaatwater op het recreatieve gedeelte van de stortplaats. Dit vrijkomende vervuilde regenwater, het storten van licht radioactief afval, de twijfels over de onderafdichting van de stort en de enorme stankoverlast die op gezette tijden voor veel overlast zorgt, dwingen ons om hier de hoogste aandacht voor te blijven vragen.

Werkbezoek sociaal wijkteams

Afgelopen vrijdagmiddag was ROSA, samen met veel andere raadsleden, aanwezig in het wijkcentrum West – Oude Haven, voor een werkbezoek aan de sociaal wijkteams. Het was goed en nuttig om de mensen op de werkvloer te spreken!
Er is afgelopen tijd veel te doen geweest over de aanbestedingen van de sociaal wijkteams. En hoewel personeelsovername een belangrijke voorwaarde was, brachten de nieuwe aanbestedingen veel onrust met zich mee. Des te beter dat de rust op de werkvloer grotendeels lijkt te zijn teruggekeerd. Gelukkig is de nieuwe aanbestedingsperiode 8 in plaats van 4 jaar, een mooie besluit van onze wethouder Zorg!

Bezoek van groep acht

Ook afgelopen vrijdag waren wij bij het bezoek van leerlingen uit groep acht van de Herman Gorterschool aan de raadszaal. Een mooi onderdeel van het lesprogramma over burgerschap en democratie. Vanaf de stoelen van de “echte raadsleden” mochten de leerlingen punten inbrengen en zelf stemmen. De aanwezige raadsleden werd het vuur aan de schenen gelegd met allerlei vragen, zoals “heeft u een milieuvriendelijke auto.”
De algehele indruk die wij kregen was dat het met de toekomst van de democratie wel goed zit, met zoveel nieuw politiek talent!

 

Nieuw monument

Tot slot brachten wij de ontdekking van een nog onbekend monument naar buiten.
Maar daarover na het weekend meer!