De Week van ROSA – 25 mei tot 1 juni 2020


Brugdebacle

Woensdagavond 20 mei openden wethouder Slegers en gedeputeerde Olthof gezamenlijk de vernieuwde Wilhelminaburg. https://www.deorkaan.nl/feest-wilhelminabrug-weer-open/ Dat was vijf jaar later dan oorspronkelijk in de bedoeling lag. Toch werd er trots verklaard dat het werk tien dagen voorliep op de planning. Een glas kan immers ook halfvol zijn.

Maar haastige spoed is zelden goed. Zo was de brugval nog niet geel geschilderd (wat toch een harde afspraak is, sinds de ongelukken op Zaanse bruggen in de afgelopen jaren) en hingen de verkeerslichten veel te hoog, omdat de juiste palen nog geleverd moeten worden. Je vraagt je af hoe zoiets, na vijf jaar vertraging, mogelijk is.

Erger nog bleken de ontwerpfouten te zijn. Verraderlijke, nauwelijks zichtbare niveauverschillen tussen de verschillende rijstroken en veel te smalle fietspaden, met aan de kant van het Zaantheater ook nog een even onnutte als gevaarlijke slinger. Na berichtgeving in de media over een eerste ongeval zijn wij meteen ter plekke gaan kijken, en we waren prompt getuige van een tweede valpartij.

Daarom stuurde ROSA vroeg in de middag van donderdag 21 mei al een mail aan wethouder Slegers waarin wij onze zorgen uitspraken en aandrongen op sluiting van de brug. Dat zou makkelijk kunnen, omdat de tijdelijke pontonbrug nog op zijn plek lag. De wethouder antwoordde dat hij de zaak nauwlettend in de gaten hield, maar afsluiten was geen optie. Wij mailden terug dat de wethouder de situatie leek te onderschatten en drongen nogmaals aan op ingrijpen.
Er kwamen gele banden op de richels.

Ook andere partijen trokken aan de bel. GroenLinks stelde schriftelijke vragen. D66 en de PVV voelden tijdens het vragenuur op donderdag 29 mei het college aan de tand. Opnieuw sprak de wethouder geruststellende woorden. Na het Pinksterweekeinde zou er nog eens goed naar de zaak gekeken worden, zei hij.

Op zaterdag gingen er minstens tien mensen onderuit. D66 stuurde een brandbrief naar de wethouder, de hele raad, Twitter en de pers.
Dat hielp.
Op zondagochtend werden de fietspaden op de nieuwe Wilhelminabrug afgezet met hekken en moesten de fietsers gebruik maken van de rijstroken voor gemotoriseerd verkeer. Op het moment van schrijven van dit stukje is ons nog niet bekend hoe veilig de situatie nu is.

Eind juni gaat ook de Beatrixbrug weer open. Die is precies hetzelfde ingericht als de Wilhelminabrug. ROSA gaat ervan uit dat het ontwerp vóór de openstelling zal worden aangepast, zoals al veel eerder bepleit door bijvoorbeeld de Fietsersbond. Het zou slim zijn om die verstandige mensen per direct te betrekken bij de verbeteringen.

Onbegrijpelijk is in onze ogen dat het gemotoriseerd verkeer nog steeds alle ruimte mag opeisen, terwijl we toch hebben gekozen voor een autoluwe binnenstad. ROSA pleit ervoor de beide bruggen over het sluizencomplex in te richten als fietsstraten waar de auto te gast is.
Het is haast niet te geloven hoeveel er in dit dossier is misgegaan. En het is niet de eerste keer; denk aan de hoek Stationsstraat-Zaanweg in Wormerveer, de herinrichting van de Westzijde en nog onlangs de rotondes in Assendelft. En elke keer weer zijn de fietsers letterlijk het slachtoffer.
In de komende tijd zal duidelijk moeten worden hoe deze trieste reeks van fouten heeft kunnen plaatsvinden, waarom er pas zo heel laat actie op is ondernomen en hoe dit alles te voorkomen is bij toekomstige projecten, om te beginnen de nieuwe Zaanbrug.
De wethouder heeft heel wat uit te leggen.

Ongeval op eerste dag dat de brug open was. Foto: ROSA-lid Martin Hammer

Twiske, vervolg

Op de agenda van het Zaanstad beraad stonden de zienswijzen van de raad op de financiële jaardocumenten 2019 – 2021 van het Recreatieschap Twiske-Waterland en van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Hier zagen we tot onze verbazing de gereserveerde €75.000, voor verbetering van het kampeerterrein voor een festival, nog steeds tussen staan.

ROSA kreeg de toezegging van wethouder Breunesse dat wij op de hoogte zullen worden gehouden van de ontwikkelingen rondom de vaststelling van het ambitiedocument Twiske-Waterland, waar wij afgelopen maart een zienswijze op hebben gegeven. Wij hopen van harte dat we dan de kritische zienswijzen m.b.t. overnachtingsmogelijkheden en grootschalige festivals, van o.a. Zaanstad en 9 andere participanten, gaan terugzien in het uiteindelijke uitvoeringsprogramma!

Hier staat de gang van zaken rondom de zienswijze van maart jl. uitgebreid beschreven.