De week van ROSA – 26 mei tot 2 juni 2019


 

Voorjaarsnota

Momenteel is de fractie druk bezig met het proces rondom de voorjaarsnota.* Maandag 3 juni as. spreekt onze fractievoorzitter de mening van de fractie van ROSA over de voorjaarsnota uit, tijdens de “Raadsvergadering Algemene Beschouwingen”. 

Publiek is, zoals altijd, welkom tijdens de raadsvergadering op het stadhuis in Zaandam. We beginnen om 19:00 uur. Thuis live meekijken kan ook!

* De voorjaarsnota maakt duidelijk hoe het gemeentelijke huishoudboekje er in de komende jaren uit zal zien. Hiermee bepaalt de raad waar eventueel extra geld aan uitgegeven gaat worden en / of waarop bezuinigd gaat worden. De voorjaarsnota is de voorbereiding van de begroting, die in de herfst behandeld wordt.

Raadsvergadering 28-05-2019 

Verdere groei Schiphol

Na ons agenda-initiatief in april, samen met GL, SP en PvdD, dienden wij samen met zes andere partijen een motie over de toekomst van Schiphol in.

Doel van de motie is o.a. dat het college van B en W in alle relevante overlegorganen uitdraagt dat Zaanstad verdere groei van Schiphol onacceptabel vindt. 

Geweldig dat de motie werd aangenomen! Een mooi resultaat van een lang proces.

 

De scholen komen naar het stadhuis!

Ook tijdens de raadsvergadering van 28 mei, stemde een ruime meerderheid vóór het Raadsinitiatief om scholieren te laten kennismaken met de lokale democratie. Dat betekent de kroon op het werk voor een werkgroep onder leiding van ROSA die al sinds september met dit project bezig is geweest. We overlegden met ProDemos in Den Haag, gingen kijken bij gemeenten die al langer zo’n project hebben lopen en we spraken met de Zaanse schoolbesturen. En dat alles dus niet voor niets! 

De pilot, die begin 2020 zal plaatsvinden, is door de bezuinigingen wel wat bescheidener van opzet geworden, maar we hopen dat de raad er zo enthousiast van wordt dat we snel kunnen gaan uitbreiden.

 

30 procent sociale woningbouw in Zaandam-Oost

In de plannen voor MAAK Centrum Oost was minder sociale woningbouw gepland dan de voor ROSA zo belangrijke 30 procent, omdat het college vond dat er in de wijken rond de Burcht al genoeg sociale woningen stonden. Dat vonden wij geen argument, gezien de absurd lange wachttijden die momenteel bestaan. We dienden met een aantal andere partijen een amendement in.

In de raadsvergadering van april staakten de stemmen, zodat er tijdens deze raadsvergadering opnieuw gestemd moest worden. Mede dankzij de afwezigheid van twee van de drie fractieleden van DZ was er nu wél een nipte meerderheid, zodat de 30 procent sociaal in de nieuwbouw rond de Peperstraat gegarandeerd is!

 

Bibob

Als laatste werd tijdens de afgelopen raadsvergadering door een aantal partijen een motie over de Bibob (integriteitsonderzoek op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) ingediend. De motie pleit voor de verlichten van administratieve lasten van de Bibob toetsing voor burgers, organisaties en ondernemers die regelmatig contact hebben met de gemeente. 

De intentie van deze motie onderstrepen wij zeer, en we zijn blij dat er, na overleg met ROSA, ook burgers en organisaties, in mee zijn genomen.

Wel vinden wij dat deze lastenverlichting voor alle burgers, organisaties en ondernemers zou moeten gelden, niet enkel voor diegenen die meerdere aanvragen doen.