De Week Van ROSA – 28 oktober tot 4 november


ZNMC in nieuwe jas

Of eigenlijk een nieuwe broek, want de nieuwbouw van het Zaans Natuur en Milieu Centrum in Zaandam wordt voorzien van gedragen spijkerbroeken voor isolatiedoeleinden. 

Afgelopen week werden de nieuwbouwplannen gepresenteerd in een (inderdaad veel te klein, maar wel heel gezellig) zaaltje in het oude ZNMC.

Het nieuwe gebouw wordt dier- en insectvriendelijk, bij de bouw wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande materialen en het geheel wordt bijna CO2-neutraal. En alsof dat nog niet genoeg is ziet de geplande nieuwbouw er ook nog eens erg mooi uit!

In het nieuwe pand moet meer ruimte komen voor bijvoorbeeld bijeenkomsten, presentaties en voorlichting omtrent natuur en duurzaamheid. Ook is het de bedoeling dat er een restaurant komt en kinderopvang.

Naast een lening van de gemeente Zaanstad moet het ZNMC zelf vier ton bij elkaar zien te krijgen. Hierbij krijgt zij hulp van een hiertoe opgericht “comité van aanbeveling”, bestaande uit Marjan Minnesma van Urgenda, burgemeesters Jan Hamming en Peter Tange, boswachter Arjan Postma en kenner van de Zaanse bouwwereld Joost Boon. Zij zullen zich mede inzetten om het benodigde geld bij elkaar te krijgen.

Het nieuwe gebouw zou in 2021 klaar moeten zijn.

 

 

Een deel van het comité van aanbeveling

Begrotingsdrukte

Een van de belangrijkste taken van raadsleden is de controle op, en het beslissen over, de gemeentelijke financiën. Op 12 november aanstaande staat de begrotingsbehandeling op de agenda en inmiddels zitten we volop in het traject daarnaartoe. 

Dat begint altijd met het uitspreken van de algemene beschouwingen; elke partij vertelt dan wat zij vindt van de voorgestelde begroting.

En iedere partij, dat zijn er inmiddels vijftien in Zaanstad, heeft daar een eigen mening over. Dus deze en volgende week wordt er flink gedebatteerd en er worden moties en amendementen gemaakt, waarmee partijen proberen de begroting naar hun wens aan te passen.

Zo ook ROSA.

Maar daarover een andere keer meer!