De Week van ROSA – 30-09 tot 7-10


100 jaar Vrouwenkiesrecht!

Gefeliciteerd!

Op vrijdag 4 oktober vond in de raadzaal de studiemiddag ‘De Zegens des Vrouwenkiesrechts 1919-2019’ plaats, ter ere van het honderdjarig bestaan van het vrouwenkiesrecht in Nederland.

Het Zaanse Gemeentearchief organiseerde deze middag (en trouwens nog vele leuke andere!). Gemeentearchivaris Frans Hoving merkte op hoe bijzonder, maar ook hoe schrijnend, het is dat historische uitspraken als “Wie moet er dan voor de kinderen zorgen als de vrouw gaat werken?” soms ver van ons af lijken te staan, maar soms ook nog dagelijks gebezigd worden.

Onze wethouder Natasja Groothuismink is al jaren groot voorvechtster van vrouwenemancipatie, en van jongs af aan actief geweest in o.a. de Zaanse adviescommissie vrouwenemancipatie. Natasja benadrukte nog eens dat, hoewel er in Zaanstad op politiek niveau een mooie balans is tussen mannen en vrouwen, het lang niet overal, en zeker niet voor iedereen, vanzelfsprekend is om als vrouw mee te denken op bestuurs- of uitvoeringsniveau. 

 

Rondetafelgesprek met drie wethouders, over achtergronden, randvoorwaarden en toekomstbeelden op het gebied van vrouwenemancipatie

 

ROSA-raadslid Krista van Dalen en ROSA-wethouder Natasja Groothuismink

 

Onze wethouder en fractie blijven zich inzetten voor vrouwenemancipatie: “Het is geen vanzelfsprekendheid”