De Week van ROSA – 31 jan tot 7 feb 2022


Zaanstad heeft eindelijk nieuwe referendumverordening

Ruim twee jaar geleden werd de verouderde Zaanse referendumverordening behandeld. Door het amendement (tekstwijziging) van ROSA, waarmee een referendum ook tot 3 weken ná een genomen raadsbesluit mogelijk moet zijn waren nog al wat aanpassingen in de verordening nodig.
Afgelopen week was het eindelijk zo ver: de nieuwe, herschreven verordening werd door de raad aangenomen. Partijen die tegen de ruimere inspraakmogelijkheid voor Zaanse inwoners waren kwamen nog met amendementen om de boel af te zwakken. Maar dat lukte gelukkig niet.
En Zaanstad heeft nu een democratische referendumverordening waar we de toekomst mee in kunnen!

Waardering vooroorlogse wijken

Met de vaststelling door de raad is er nu dan eindelijk de officiële waardering gekomen voor de vooroorlogse wijken waar Zaanstad nog steeds rijk aan is. Het is een moeizaam proces geweest waarin de corporaties in eerste instantie vonden dat de gemeente zich niet met hun woningbouwbeleid moesten bemoeien. Sloop en nieuwbouw was hun uitgangspunt.
De gemeente, met verantwoordelijk wethouder Groothuismink (ROSA), vindt echter dat deze vooroorlogse buurtjes een wezenlijk onderdeel vormen van de bouwgeschiedenis van de Zaanstreek. Uiteindelijk zijn hier de ‘waarderingskaarten’ uit voortgekomen. Voor de buurtjes geldt nu dat ten alle tijden vooroverleg zal moeten plaatsvinden voordat tot sloop-nieuwbouw dan wel renovatie wordt overgegaan. ROSA ziet dit als een belangrijke stap in het behoud van zoveel mogelijk vooroorlogse arbeiderswijken.

 

Mensen mogen niet eindeloos onbetaald aan het werk

De nieuwe koers voor Werkom is door de raad aangenomen met ruimte voor innovatie. Bij Werkom worden mensen begeleid die een steun in de rug kunnen gebruiken om terug te keren in het arbeidsproces. Verdere ontwikkeling van het participatiebedrijf kan nu doorgaan, met o.a. een pilot ontwikkelbanen; een stap richting de basisbaan. Op ons initiatief is er met ruime meerderheid ingestemd met het behouden van de 6 maanden termijn voor de leerwerktrajecten als de standaard. Alleen bij hoge uitzondering, en in overeenstemming met de cliënt, mag het traject nog verlengd worden.

 


Kennissessie LHBTIQ+ beleid

Tot slot waren wij deze week aanwezig bij de door de Zaanse Regenboog georganiseerde informatie-avond over het LHBTIQ+ beleid. Daar kregen we o.a. een voorproefje uit de nog te publiceren enquête onder Zaanse LHBTIQ-personen en er waren jongeren aanwezig die dappere ervaringsverhalen deelden.
Wat vooral indruk maakte is het feit dat er in de openbare ruimte veel gevoelens van onveiligheid worden ervaren en het nog steeds moeilijk is om jezelf te zijn. Met name LHBTIQ-personen uit andere culturen en/of met een religieuze achtergrond hebben het zwaar.
Maar ook volwassen blanke homoseksuelen durfen niet, of niet langer, hand in hand over straat te lopen.
Ja, wij kunnen beloven ons hard te maken voor zaken als voldoende subsidie en bewustwordingstrainingen voor gemeentelijk personeel. Maar er écht voor zorgen dat iedereen in Zaanstad zichzelf kan zijn, ook op straat, in openbare gebouwen, kroegen enzovoort: dat valt nog niet mee.
En dat is dieptriest.