De Week Van ROSA – 4 tot 11 november 2019


 

Vanavond om 19:00 uur start de raadsvergadering over de begroting, en die is gewoon vanaf de bank live mee te kijken op: https://zaanstad.raadsinformatie.nl/live

Onderstaand lichten we een aantal moties toe die ROSA hiervoor maakte.

Groenstrook Russische buurt

De Russische buurt is slecht bedeeld qua groen en men moet ver lopen om de hond uit te kunnen laten. Bewoners van deze buurt kwamen op de ideeënmarkt van 9 oktober jongstleden met het plan om van de groenstrook tussen de Houthavenkade en de Provincialeweg een hondenuitrenplek annex buurtontmoetingsplaats te maken.

Hierbij is het de bedoeling dat de gemeente vergunningen en materialen regelt en dat de uitvoering aan de bewoners zal worden overgelaten.

Thematuinen Darwinpark

Een voorgestelde bezuinigingsmaatregel is het herinrichten van de thematuinen in het Darwinpark. Hierbij moeten de bostuin, de watertuin, de grastuin en de moerastuin zo’n zeventien jaar na aanleg plaats maken voor “makkelijk te onderhouden sierheesters.”

In een tijd waar we de biodiversiteit willen bevorderen lijkt ons dit een erg slecht plan. Met deze motie geven wij het college o.a. de opdracht om in gesprek te gaan met omwonenden en relevante belangengroepen over de thematuinen, en om oplossingen te zoeken voor problemen met en in de thematuinen, zoals overlast gevende rondhangende jongeren. Met als doel de thematuinen zoveel mogelijk te behouden volgens het oorspronkelijke concept.

Uit de folder “Darwinpark: vier exclusieve tuinen in beeld”

Behoud Beatrixtoren

Vanavond tijdens de begrotingsbehandeling stemt de gemeenteraad over een motie van ROSA waarin wordt gevraagd om een onderzoek naar het behouden van de Beatrixtoren aan de sluis in Zaandam. Dit markante pand was in 1962 de eerste Zaanse hoogbouw met een woonbestemming. De laatste tijd neemt de aandacht voor deze zogenaamde wederopbouwarchitectuur sterk toe; Amsterdam gaat een voormalige jeugdherberg van hetzelfde architectenbureau tot gemeentelijk monument bestemmen en de Paaskerk in Zaandam, met de Karel Appelramen, is zelfs al rijksmonument.

De meningen over onze motie zijn binnen de raad nogal verdeeld. Sommigen vinden de toren lelijk, anderen zien de kwaliteit ervan. Maar mooi of lelijk is geen argument, vindt ROSA. De Beatrixtoren staat symbool voor een belangrijke en ingrijpende periode in de Zaanse geschiedenis. En ook dat verhaal moet zichtbaar blijven op plekken waar dat kan. 

En óf het kan, willen we dus graag onderzoeken. We duimen!

Feest op de molen

Molen De Held Jozua heeft de respectabele leeftijd van 300 jaar bereikt!

Dat vierden wij afgelopen zondag, samen met andere molenliefhebbers en wijkbewoners uit de Westerwatering.

Een mooie middag waarin onder andere de geschiedenis van de molen werd toegelicht en waar molenaar Jaap Koeman terecht in het zonnetje werd gezet.

Molen De Held Jozua

Coalitieakkoord

Tot slot hebben we weer een coalitie! De PvdA, VVD, D66, GroenLinks, Christen Unie, CDA en ROSA  presenteerden afgelopen vrijdag het nieuwe coalitieakkoord: “De molen op de wind zetten.” De komende 2,5 jaar gaan wij weer ons uiterste best doen om Zaanstad Zaans te houden en om het geheel groener en socialer te maken. 

Daarnaast zijn ook de gemaakte afspraken met Democratisch Zaanstad ondertekend.