De week van ROSA – 5 tot 12 mei


5 tot 12 mei 2019

 

Jeugd en Democratie

Maandenlang is er achter de schermen hard aan gewerkt, maar nu is het raadsinitiatief Jeugd en Democratie dan toch eindelijk gepresenteerd. Het plan om Zaanse leerlingen op het stadhuis in contact te brengen met de lokale democratie werd over het algemeen heel positief ontvangen. Het ziet ernaar uit dat de werkgroep onder leiding van onze Hans Kuyper begin volgend jaar de eerste klassen kan ontvangen. Lees het hele voorstel hier.

Foto: Twitteraccount Rita Noordzij

Glyfosaat

We schrokken van het nieuws dat de gemeente Glyfosaat (Roundup) wil gaan inzetten ter bestrijding van Japanse duizendknoop. Samen met andere partijen diende Mariska Schuttevaer schriftelijke vragen in én Menno de Haas stelde (ook samen met andere partijen) actualiteitsvragen.

Het goede nieuws is dat het gebruik van glyfosaat nu tijdelijk wordt opgeschort. Eerst gaan diverse raadsleden, Zaanse natuur- en milieuorganisaties en wethouder Slegers met elkaar in gesprek over andere oplossingen. Hierbij zal ook worden geprobeerd om voldoende vrijwilligers bij elkaar te krijgen die de Japanse duizendknoop zonder gif gaan verwijderen. 

Japanse duizendknoop

Participatieperikelen

De Bewonersgroep rond het bouwplan Provily-Slibkuil in Krommenie kwam haar beklag doen bij de raad. De gemeente en de projectontwikkelaar zouden onvoldoende hebben geluisterd en beloftes zouden niet zijn nagekomen. En het is niet het enige bouwplan waar zo’n conflict is ontstaan.

De Omgevingswet, die in 2021 van kracht moet worden, stelt eisen aan burgerparticipatie vroeg in het proces. Het is goed dat Zaanstad hier al volop mee experimenteert. En nu dus blijkt dat er nogal wat haken en ogen aan zitten, is het zaak die experimenten heel kritisch te kijken.

ROSA en andere partijen beseffen dat terdege. Binnenkort zal het proces rond Provily-Slibkuil uitgebreid worden besproken in de raad. Hoe moeten we omgaan met verwachtingen, met verslaglegging, met communicatie? De grote binnenstedelijke bouwopgave die Zaanstad zich heeft gesteld vraagt om zorgvuldigheid en transparantie.  

U gaat hier zeker nog meer over horen!

De laatste herdenkingen

Afgelopen week waren we aanwezig bij de laatste herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog. Schoolkinderen legden bloemen bij de monumenten bij Tate & Lyle op Koog en de Zaandamse Bonifaciuskerk. ROSA’s Krista van Dalen en Hans Kuyper vertegenwoordigden de raad.

Het was voor het eerst dat hier gemeenteraadsleden bij werden ingezet en dat is goed bevallen. Een officiële vertegenwoordiging maakt zo’n herdenking nog indrukwekkender voor de scholieren. Binnenkort evalueren we dit project met het Comité 4 en 5 mei. ROSA zal ervoor pleiten het voort te zetten.

 

Broedplaats Hellema

Als we het bij ROSA hebben over cultuur in de haarvaten, dan hebben we het o.a. over initiatieven als deze. Broedplaats Hellema verhuist naar de overkant van de Zaan, en wij gingen langs bij de formele overdracht.

De Honigfabriek wordt ontwikkeld voor woningbouw, maar gelukkig is het alternatief fantastisch en biedt het nieuwe mogelijkheden voor de toekomstige creatieve bewoners. Bestaande initiatieven blijven gelukkig behouden en nieuwe krijgen een kans.