De Week Van ROSA – 6 tot 13 januari 2020


Na het kerstreces is daar dan eindelijk De Week Van ROSA weer! Deze keer onder andere over woongroepen en (on)veiligheid rond de Zuiddijk. 

Onveilig gevoel bij bewoners en ondernemers Zuiddijk 

Afgelopen donderdag sprak de raad over de problemen op en rond de Zuiddijk. Dit prachtige, authentieke stukje Zaandam lijdt onder overbewoning, verpaupering en algemene onveiligheid. De wethouder beloofde ‘hier eens goed naar te gaan kijken’, maar daar nam de raad geen genoegen mee. De Zuiddijk is al lang genoeg aan zijn lot overgelaten, het is tijd voor actie.

Dat vindt ROSA ook. Ons raadslid Hans Kuyper citeerde in het debat een paar regels uit het gedicht dat hij ruim tien jaar geleden, toen nog als Stadsdichter, over de Zuiddijk schreef. Hier is het hele vers, ter inspiratie voor hoe het weer zou moeten worden:

Samenwonen ?!

ROSA overwon deze week weer eens haar bindingsangst en was bij een bijzonder interessante avond over Samen Wonen. 

In het magische transformatiehuisje Bij Bind op het Hembrugterrein werd de wens tot collectivistisch wonen besproken door een drietal inspirerende gastsprekers. 

Aan bod kwam onder andere een mooie historische duiding van de evolutie in woonvormen, van zelfvoorziening tot productiemaatschappij tot zoöperatie, waarbij mens in coöperatie samenleeft met de natuurlijke omgeving. 

“The Village People” omschreven de trend van collectivistisch naar individueel naar specifiek-sociaal woongedrag. En “COOPlink”, een kennisbank voor wooncorporaties, vertelde over inspirerende groepen mensen die zelf beheer, maar ook behoud of de bouw van projecten uitvoeren. In andere landen heel gebruikelijk! 

De komende tijd wordt er ook veel aandacht besteed in de raad aan woonproblematiek en kansen in de Zaanstreek. Zo is er op 26 januari een ROSA-bijeenkomst over jongerenwoningen, en wordt in februari door Zaanstad een Leegstand Symposium georganiseerd. 

Duurzaan

Tot slot stelden wij actualiteitsvragen over het stopzetten van de samenwerking met het Zaanse platform voor duurzaamheid “Duurzaan”.

Wij begrepen dat het een gelopen race is en dat momenteel nog niet helemaal duidelijk is wat de vervolgstappen zullen zijn. Maar wij gaan scherp in het oog houden hoe Zaanstad relevante informatie over thema’s als vergroening, klimaatadaptatie, verduurzaming van de woning, etc. voortaan naar haar inwoners gaat communiceren.