De week van ROSA – 7 tot 14 april 2019


 

7 tot 14 april 2019

  • De week begon goed met onze Zaanse monumentendag. Waar ingrediënten als de verscholen Vermaning, de boeiende sprekers, en het levendige gesprek tussen het publiek en wethouder Groothuismink deze dag tot een succes maakten.

 

  • Ook afgelopen week bleven we weer, samen met de PvdA, in gesprek over de samenwerking tussen GGD en Politie in de aanpak voor verwarde personen. Een domus voorziening* blijkt hard nodig! Zo kunnen verwarde personen worden opgevangen in een veilige huiskamersetting. ROSA zal tevens pleiten voor de realisatie voor genoeg tijdelijke plekken in de toekomstige domus voorziening in Zaanstad.

*Een domus voorziening is een vorm van beschermd wonen waar dak- en thuislozen, psychiatrische patienten en verslaafden terecht kunnen.

 

  • We gingen langs bij de opening van Zaanstad’s eerste legale wietkwekerij. Eenmalig stonden er 2 portacabins op de markt van Zaandam om het publiek te informeren over de gevaren van illegale wietteelt, zoals brand, vervuiling en ‘ripping’ (beroving door opdrachtgever). ROSA is blij dat Zaanstad zich heeft opgegeven voor de landelijke pilot Gereguleerde Wietteelt.

 

  • Spannend! ROSA mocht bij een briefing zijn die aan politie wordt gegeven, voorafgaand aan het preventief fouilleren. Daarna waren wij ter plekke aanwezig bij de actie om de agenten aan het werk te zien. ROSA is zeer kritisch en terughoudend op deze vorm van handhaving. Wel waardeerden wij de openheid van de portefeuillehouder en de politie, die raadsleden een kans boden om achter de schermen te kijken. Wat jammer dat weinig raadsleden hiervan gebruiken maakten!

 

Democracity in Amstelveen

  • ROSA was op bezoek in het stadhuis van Amstelveen, waar basisschoolleerlingen het spel Democracity speelden. Binnenkort komen wij samen met andere partijen met een raadsinitiatief om ook Zaanse kinderen kennis te laten maken met de lokale politiek!

 

  • Tot slot waren wij, tijdens de ledenvergadering van Zaans Erfgoed in de Kogerkerk, bij de uitreiking van het nieuwe boek van Jur Kingma door onze wethouder Natasja Groothuismink. ‘Vernuftelingen en kooplieden in een bijzonder landschap’ heet het. Een Zaans prachtboek naar ons hart!