De Week Van ROSA – 9 tot 16 december 2019


Actie voor en door de Groote Weiver, jong Politiek talent gespot in Raadszaal, niet alle senioren hebben behoefte aan dezelfde woonvorm, stand van zaken Zaans Klimaatakkoord & huiswerkbegeleiding werkt!

Na een kleine 13 jaar is opnieuw de huisvesting van de Groote Weiver in gevaar. ZVH wil het terrein herontwikkelen, en dan is er in de plannen geen plaats meer voor deze culturele broedplaats in de Noord. 

Hoewel Zaanstad pronkt met de Groote Weiver in haar Cultuurvisie – en agenda – is er nog geen zicht op een oplossing. De Weiver wil en moet blijven, als het enigszins kan op de huidige plek in het unieke gebouw met monumentale waarde en anders een moet er een volwaardig alternatief komen.Tijd voor actie dus!

ROSA was aanwezig tijdens deze ‘Tour de Weiver’, met het Pop-up podium, met ‘AURA’ en met ‘Kapot’, deden we een rondje door Krommenie, Wormerveer en Assendelft, om aandacht te vragen voor de huisvestingsproblematiek.

 

Zo leuk dat het project Huiswerkbegeleiding Poelenburg zo goed draait, en na 2 jaar merkbaar resultaat oplevert! 

Leerlingen kunnen twee keer per week huiswerkbegeleiding krijgen in het buurthuis De Poelenburcht. Ook de ouders helpen actief mee, door minstens 1 keer per 2 maanden deze huiswerkklas te ondersteunen. De leerlingen halen merkbaar hogere resultaten en zeker 90% presteert beter en haalt bijvoorbeeld een hoger onderwijsniveau. 

Veel leerlingen vinden het ook fijn om een rustig plekje te vinden in het buurthuis om te leren. Dit mooie initiatief is nog op zoek naar vrijwilligers zodat de klassen kunnen worden uitgebreid! Meld je aan bij jongerenwerker Abdelaziz Bengasskar, de contactgegevens staan op onderstaande poster.

 

Altijd leuk om klassen te mogen verwelkomen in de raadszaal! Samen met Romkje Mathkor van GroenLinks mochten wij de juridische klas van het Regiocollege iets vertellen over het raadswerk. 

De klas had absoluut een paar politieke talentjes en er ontstond zelfs een klein politiek debat over vrouwenquota. Aansluitend hierop werd de leerlingen iets verteld over het reilen en zeilen op de afdeling juridische zaken. Ook voor ons zeer interessant.

Een aantal scholieren gaven aan stage te willen lopen bij Gemeente Zaanstad. En dat komt goed uit. Zeker op de afdeling vergunningen heeft Zaanstad dringend behoefte aan versterking. Wij wensen al het jonge talent veel succes!

 

Afgelopen vrijdag waren we bij een presentatie in zorgcentrum het Mennistenerf, over de voortgang van het ouderenbeleid door de gemeente Zaanstad. 

Mooi om te zien dat de focus ligt op ‘doorstroom naar een passende woning’ in plaats van enkel ‘zo lang mogelijk thuis wonen’. 

ROSA pleit voor diversiteit in woonvormen voor senioren. Thuis wonen in een passend woning zou een optie moeten zijn, maar samen wonen met anderen ook. Daarnaast ligt eenzaamheid op de loer, en niet alleen voor de desbetreffende ouderen. Het project ‘Onder de Pannen’ vinden wij daarom een fantastisch initiatief! Via deze constructie kan er tijdelijk een kamer worden geboden aan mensen die dit even nodig hebben. De verhuurder is hiermee ook gebaat, en naast gezelligheid en huuropbrengsten worden de lege kamers in huis goed benut.

En hoe leuk kan het zijn om groepen bewoners te combineren? Zorgcentrum het Pennemes onderneemt hierin al stappen, door een deel van hun appartementen aan jongeren te verhuren. Zo ontstaat er een levendig leefklimaat waar de ene bewoner ook iets voor de ander kan betekenen. Wellicht kan er op termijn ook wel (weer) een peuterspeelzaal in een ouderencomplex worden ondergebracht. Op andere plaatsen in Nederland is dat al een groot succes.

We namen direct proef op de som en nodigden een dreumes uit om aan te sluiten bij het borrel gedeelte. Spontaan ontstonden er ontmoetingen, gesprekken (over opvoeding bijvoorbeeld) en hier en daar wat glimlachen vol ontroering op gezichten. Als bijkomend voordeel kon iedereen na de borrel weer extra van de rust in het Mennistenerf genieten. 

Tijdens de presentatie van het Zaans Klimaatakkoord werden de opbrengsten van de klimaattafels bekend gemaakt.

De afgelopen maanden zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers en belangstellenden op het gebied van wonen, mobiliteit, bedrijven, industrie, maatschappelijke organisaties en de gemeente Zaanstad. De bedoeling is om uiteindelijk met elkaar te komen tot een gezond, klimaatneutraal en circulair Zaanstad. Hier staat alle informatie over het Zaans Klimaatakkoord.

Mooie initiatieven, bijvoorbeeld door een vertegenwoordiger van zorgcentrum het Pennemes. Zo bestaat 70 procent van het afval hier uit incontinentiemateriaal en is er nu een proef gestart waardoor die flinke afvalberg nu gerecycled wordt. 

Ook begon het Pennemes vorig jaar met een proefversie van een kerstbomenbos, bestaande afgedankte kerstbomen. Dit jaar hoopt men met behulp van de gemeente 90 procent van de bomen in leven te houden. Iedereen kan de kerstboom met kluit na de kerst bij het Pennemes afleveren, en als dat niet lukt komen ze hem zelfs thuis ophalen! Meedoen? Hier staat alle info. 

Erg interessant was de presentatie door studio Klarenbeek: hier worden uit Noordzee-wier materialen gemaakt die plastic kunnen vervangen. Het ziet eruit als plastic, het voelt als plastic, het heeft op veel gebieden dezelfde toepasbaarheid als plastic, maar het is geen plastic! Hopelijk gaan we hier in de toekomst nog veel van zien. Er kan al heel veel, alleen is het nadeel volgens Eric Klarenbeek dat bijvoorbeeld veel grote winkelketens er helaas (nog) niet aan willen…

Maar het allermooist waren de presentaties van de 40 aanwezige leerlingen van het Michael College, afdeling Technasium. Zij presenteerden met veel enthousiasme hun ideeën om te komen tot duurzame verandering in hun omgeving én in de wereld. De presentaties bestonden bijvoorbeeld uit Innovatieve drinkwaterzuivering, bomen planten in Afrika, plastic vervangen door karton en een schooltuin waar biologische producten gekweekt kunnen worden voor de schoolkantine.

Met in het achterhoofd de mislukte klimaattop in Madrid kwam de gedachte op dat we klimaatakkoorden voortaan maar gewoon aan de jongeren moeten overlaten? 

Want het gaat tenslotte over hun toekomst.

Eén van de geweldige plannen van de SMC-leerlingen!

 

Zaanse raadsleden tijdens het vega-diner bij het Zaans Klimaatakkoord.