De week van ROSA – 9 tot 16 juni 2019


 

Het inklinkende veen

Een mooi werkbezoek afgelopen week: we mochten een kijkje nemen bij diverse projecten die lopen in het kader van het IPV, oftewel het “Innovatie Programma Veen”. Dit is een gezamenlijk project van Landschap Noord-Holland en agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken.

In de Zaanstreek hebben we veel veenweidegebieden, zoals bijvoorbeeld het Guisveld, Westzanerveld, Oostzanerveld, Wormerveld en Jisperveld. Nu klinkt veen als sinds jaar en dag in, waardoor het land te nat wordt voor de koeien. Om dit op te lossen wordt het grondwaterpeil kunstmatig verlaagd, zodat de machines niet wegzakken en de koeien droge poten houden.

Maar de bodem blijft maar dalen. En het grondwaterpeil kan niet eeuwig worden verlaagd. 

Hier komt bij dat de bovenlaag van het veen oxideert, waarbij behoorlijk wat  C02 vrijkomt. En van CO2-uitstoot willen we juist graag af, want die is verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde.

Het IPV is een vijf jaar durend programma waarin gezocht wordt naar duurzaam landgebruik, waarbij onder natte omstandigheden een agrarisch rendabele bedrijfsvoering mogelijk is. En wij mochten kijken bij een project waar middels onderwaterdrainage het grondwaterpeil wordt verhoogd. Ook zagen we voorbeelden van “natte teelt”. Hierbij wordt geëxperimenteerd met kweekvelden vol met lisdodde (“rietsigaren”) en azolla. Van lisdodde kan bijvoorbeeld isolatiemateriaal worden gemaakt en azolla is een eiwitrijk plantje dat kan dienen ter vervanging van soja.

Duidelijk werd dat de oplossing voor het inklinkende veen geen gemakkelijke is, maar dat er wel degelijk hard wordt gewerkt aan het zoeken naar oplossingen.

Foto’s: Menno de Haas

 

Wijkagenten

Leuk dat ROSA werd gevraagd om het een en ander toe te lichten over de gemeenteraad tijdens de opleiding voor wijkagenten. Onderstaande info-graphic van Kennisland hielp ons goed om het te verduidelijken. 

Kritische vragen werden gesteld, waaronder “Is de gemeenteraad goed genoeg op de hoogte van de ontwikkelingen in de stad?” Een goede vraag; ROSA gaat binnenkort een middag meelopen met de wijkagent!

 

Petitie Evean

ROSA was aanwezig bij de overhandiging van de petitie en “het luisterende oor “ door personeel van Evean aan de directie. De simpele wens van het personeel is om de CAO na te leven en om goed te luisteren naar bevindingen op de werkvloer. De directie van Evean was ook aanwezig en sprak met het personeel. “We moeten zeker iets doen met dit duidelijke signaal.” Aldus de directie.

Wij zijn benieuwd wat hieruit volgt.

 

Voorjaarsnota

En verder waren wij natuurlijk nog steeds druk met de Voorjaarsnota en de tientallen moties en amendement die daarmee (soms min of meer) samenhangen. Kom aanstaande donderdag vanaf 19.00 uur in het stadhuis kijken en luisteren wat daar allemaal mee gebeurt in de besluitvormende raadsvergadering!