De week van ROSA


 

10 tot 17 maart 2019

herdenking Hannie Schaft

• We herdachten, samen met vele andere Zaankanters,
verzetsheldin Hannie Schaft en luisterden naar de indrukwekkende toespraak van Gerdi Verbeet.

• Tijdens een werkbezoek van de raad bezochten we tijdelijke woonplekken in Amsterdam: Project Elzenhagen en Spark Village. Werkbezoeken aan andere gemeentes zijn altijd leerzaam, omdat je zo in aan den lijve kunt ervaren wat je wel en juist niet zou moeten doen in Zaanstad.

 

viering Vrouwendag

• We waren, zoals elk jaar, onder de indruk van alle Zaanse Vrouwenkracht, tijdens de viering van de Vrouwendag in de Poelenburcht.

• Op de informatiebijeenkomst voor bewoners van Nauerna hoopten we te worden bijgepraat over de sluiting van Park Nauerna, na het aantreffen van percolaat aldaar. Helaas bleef ook deze avond nog veel onduidelijk.

• Slecht nieuws: we werden geïnformeerd over de op handen zijnde bezuinigingen tijdens het Zaanstad beraad. Er zijn forse tekorten op de begroting, voornamelijk vanwege de toegenomen kosten in de jeugdzorg. De komende tijd gaan we ons beraden op oplossingen die de minste schade toebrengen.

uitleg diverse hommel-soorten

• We waren aanwezig bij een boeiende avond over biodiversiteit in Zaanstad. Er worden vrijwilligers gezocht die de alhier voorkomende soorten bloemen, bijen en vlinders in kaart gaan brengen. We hopen op veel enthousiaste deelnemers!

 

• In de Vermaning aan de Westzijde bezochten we de “Startbijeenkomst Kerkenvisie Zaanstreek”. Over de toekomst van ons religieuze erfgoed. Kerken kampen met leegstand en verpaupering, hergebruik is een mooie manier om dit tegen te gaan!

applanceringZaandam 1725

• Bij de lancering van de app “Zaandam1725” stonden we middenin historisch Zaandam, door de aanwezige Virtual Reality brillen. Maar ook zonder VR-bril is de app absoluut de moeite waard. Kijk zelf maar!