De Week van ROSA – 27 januari tot 3 februari 2020


Tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag werden twee moties en één amendement aangenomen die ROSA (al dan niet samen met andere partijen) indiende. 

Meer bomen graag

Voor de herplant van bomen stond al een aantal jaar 100.000 euro gereserveerd die telkens niet gebruikt werd. In de voorjaarsnota van 2019 werd deze reserve wegbezuinigd van dit mooie doel. Geen goed idee, vonden wij. 

ROSA kwam, samen met andere partijen, in juni 2019 met een amendement (tekstwijziging) waardoor de ton keurig bestemd bleef voor het oorspronkelijke doel. 

Heel mooi natuurlijk, alleen de extra bomen waren 7 maanden later nog steeds niet geplant. Dus maakte wij, samen met andere partijen, een motie waardoor er vóór de volgende voorjaarsnota een plan gepresenteerd moet worden waarin staat waar deze bomen, nog in 2020, worden geplant.

De wethouder vond dit geen goed idee, want het nieuwe “Bomenbeleidsplan” komt er immers binnenkort aan. En voor de uitvoering van dat bomenbeleidsplan dient geld gereserveerd te worden tijdens de komende voorjaarsnota. De wethouder vond dat die ton daar prima bij kon. Handig, dan heb je alvast een ton, dat scheelt weer.

Maar wij bleven tijdens het debat vasthouden aan het inzetten van de “bomenton” voor extra herplant, los van het nieuwe beleidsplan. Want zoveel geld ging er afgelopen jaren niet naar bomen en groen, daar mag best eens een extraatje bij!

Gelukkig werd de motie aangenomen en wij zijn heel benieuwd waar alle extra bomen geplant gaan worden.

 

Meten is weten

Het is belangrijk om de luchtkwaliteit goed te meten, zeker in nabijheid van scholen. Daarom is het goed dat een motie hierover, die ROSA (samen met andere partijen) indiende, werd aangenomen. Hierdoor moeten nu, op zo kort mogelijke termijn, twee meetstations in Zaanstad-Noord worden geïnstalleerd: 

Eén nabij het Trias VMBO in Krommenie, en één nabij de kruising Communicatieweg/Dorpsstraat in Assendelft.

 

Erfgoedstrategie waarmee we vooruit kunnen!

Tijdens de raadsvergadering werd de nieuwe Erfgoedstrategie vastgesteld. Een mooi document waardoor het beschermen van ons Zaanse erfgoed weer wat beter gewaarborgd is, en waarin nu ook de noodzaak tot verduurzaming van onze monumenten is opgenomen. 

Want hoe prachtig de Zaanse monumenten ook zijn; er bestaan nog wel wat uitdagingen die aangepakt moeten worden. Zoals het tochtprobleem, bijvoorbeeld; monumenten zijn soms nauwelijks warm te krijgen, en ook zonnepanelen mag je niet zomaar overal plaatsen. 

De erfgoedstrategie zal als leidraad dienen bij de “actiepunten” die jaarlijks aan de raad zullen worden gepresenteerd.

In een belangrijk document zoals deze erfgoedstrategie mogen geen foutjes staan vinden wij. Daarom kwamen wij met een amendement om de slordigheidjes eruit te halen, dat door de raad werd aangenomen. 

Dynamica draait Door

Afgelopen vrijdag waren wij met een aantal raadsleden, ouders, leraren en ouderwijsdirecteuren te gast bij Dynamica XL; de openbare school voor speciaal onderwijs. Het personeel had op één van de onderwijs-stakingsdagen een talkshow georganiseerd, waarbij de tafelgenoten constructief in gesprek gingen over het lerarentekort. 

De leraren van Dynamica doen hun uiterste best om leerlingen niet naar huis te hoeven sturen of om een “vreemd” gezicht voor de klas te hebben. Niet alleen leraren werven blijkt een opgave, leraren houden is een tweede uitdaging. Al bij de lerarenopleiding de PABO, maar ook bij het zij-instromers traject is er een hoge uitval van studenten. Het vak van leerkracht moet aan populariteit winnen en er kan meer gebeuren aan coaching en begeleiding, zodat mensen behouden blijven. Mooi dat Zaanstad hierop inzet met (wat) extra gelden. 

Daarnaast bestaat er een voorrangsregeling m.b.t. huurwoningen voor ,onder andere, docenten in de wijken Poelenburg en Peldersveld.

Dynamica XL is overigens een erg leuke plek om te werken! Lees meer over de mogelijkheden om leraar of klassenassistent te worden op de website van het Arbeidsmarktplatform PO.