Het reces én De Week van ROSA – tot 09-09-2019


 

ROSA heeft het reces nuttig gebruikt! 

Zo waren we actief op de buurtcampings en bij de huttenbouw, bezochten we festivals in binnen- en buitenland, lazen we ons een slag in de rondte, stelden we (samen met GL) schriftelijke vragen over mogelijke ontruiming van de gekraakte Verkade Villa en haalden we nog net voor de eerste herfstregens het hooi binnen op de Fronikboerderij. 

En niemand van ons is dit jaar in een vliegtuig gestapt!

Buurtcamping Agathepark Krommenie

 

Huttenbouw Koogerpark

 

Hooien op de Fronik

 

Met de raad op stap naar bedrijventerrein Hoogtij

We bezochten de eerste twee bedrijven die zich hebben gevestigd op het meest westelijke deel van Hoogtij, direct aan het Noordzeekanaal. Dit zijn Gam BAKKER en CTVrede. 

We hoorden tevreden geluiden over de, aanvankelijk stroeve, samenwerking met de RON* en het gezamenlijk bereikte resultaat.

Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen een overslag- en een transportbedrijf, waarbij de laatste ook voorziet in tijdelijke opslag van op de terminal binnengekomen goederen. 

De verplaatsing van CTVrede vanuit de Achtersluispolder maakt de weg vrij voor andere ontwikkelingen in het gebied. De energietransitie gaat ook hier niet onopgemerkt voorbij,  CTVrede heeft zelf een tweetal binnenvaartschepen onder contract welke binnenkort elektrisch kunnen varen. Gam BAKKER denkt na over alternatieve brandstoffen. 

Maar ook hier is de boodschap dat de bedrijven het niet alleen kunnen. De gemeente zou hierin een rol kunnen spelen door alle partijen gezamenlijk aan tafel uit te nodigen. Hier zien wij kansen voor de Zaanse Klimaattafel-gesprekken die binnenkort van start gaan.

*Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied

Werkbezoek Hoogtij

Coalitievorming

Er worden verkennende gesprekken gevoerd over een mogelijke coalitie met PvdA, ROSA, D66, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, DZ en VVD. Hierbij hebben we hulp gekregen van informateurs Job Cohen en Geerten Boogaard.

ROSA’s Dag op het Land

Tot slot zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor ROSA’s Dag op het Land, op 29 september aanstaande. Een bijzondere vaar- en wandelexcursie door mooie polders, met een fijn stukje historische uitleg over onze streek. Er is nog een beperkt aantal plaatsen vrij! Lees hier alles over onze Dag op het Land.