ROSA, de kool en de geitHet is verkiezingstijd, dus de vele partijen die Zaanstad rijk is laten weer van zich horen. Ook ROSA doet hier van harte aan mee. We hebben een indrukwekkende lijst met kandidaten, een vernieuwd verkiezingsprogramma, mooie posters – wij zijn er klaar voor!

Onze slogan is onveranderd. Net als vier jaar geleden prijzen wij onszelf aan met de drietrapsraket ‘Zaans, groen, sociaal’. Dat betekent dat wij de schoonheid van onze gemeente willen bewaren, de natuur willen versterken en ervoor willen zorgen dat iedereen hier prettig (en betaalbaar!) kan wonen.
En dat kan natuurlijk niet. Tenminste, niet allemaal en overal tegelijk.
Want Zaanstad groeit nog steeds. En omdat we het groene buitengebied niet verder willen bebouwen, moeten we naar ruimte zoeken binnen de bestaande wijken en dorpen. Dat wordt steeds moeilijker en daardoor worden we gedwongen tot lastige keuzes.
Dat levert ons regelmatig kritiek op.
Bijvoorbeeld over het Fortuinveld in Zaandijk. Waarom heeft ROSA vóór het omhakken van al die mooie bomen gestemd? ROSA was toch zo groen?
Zeker, maar ROSA is ook sociaal. Het leek ons belangrijk dat De Kraaien, de enige hockeyclub van Zaanstad, op een centrale plek zou komen, veilig te bereiken voor de jeugd. Bovendien heeft de grond van het Fortuinveld niet de bestemming groen of natuur, dus als de hockeyclub er niet was gekomen, waren er huizen gebouwd. Sportvelden met een openbaar, groen, wandelpad eromheen leek ons hier een betere bestemming. En zo heeft de raad dat in 2017 bij meerderheid besloten. De Kraaien wacht al vijf jaar. De beslissing nu nog terugdraaien zou onbehoorlijk en dus weinig Zaans zijn, vinden wij.
En waarom stemt ROSA in met de plannen van Rochdale op het Zaaneiland? Daar wordt nota bene een wederopbouwpand van onze eigen architect Jaap Schipper voor gesloopt. En ROSA was toch zo Zaans?
Zeker, maar ROSA is ook sociaal. Nieuwe woningen voor starters en ouderen zijn hard nodig, en dit is een prachtige plek voor sociale huur. Bovendien wordt er openbaar groen aan het water toegevoegd, plus een ontmoetingsruimte voor het hele Eiland. Dat alles weegt dan weer zwaarder dan het belang van het oude Pontkantoor, waarvoor geen van de erfgoedverenigingen de monumentenstatus heeft aangevraagd.
Die status hebben ze wél aangevraagd voor de Beatrixtoren. En daar strijdt ROSA dan ook met overgave voor. Wat misschien ook weer vreemd is, want daardoor kunnen veel nieuwe woningen op die plek niet worden gebouwd. En ROSA was toch zo sociaal?
Zeker, maar we zijn ook Zaans en we hechten aan ons erfgoed.
O ja, en waarom strijden jullie dan niet voor de héle Peperstraat, als je die jaren zestig zo interessant vindt? Is dat dan niet Zaans?
Zeker, maar we zijn ook groen. En er is ons veel aan gelegen om van die lelijke plak asfalt vol auto’s een mooie, groene fietsstraat te maken. Bovendien zijn we blij met honderden nieuwe woningen in het centrum van de stad. Dat is dan weer sociaal.
Volgt u het een beetje?
Zo hebben de afgelopen jaren voortdurend afwegingen gemaakt. En de komende vier jaren zullen er ongetwijfeld nog veel meer momenten komen waarop we voor moeilijke keuzes staan. Maar we zijn nooit bang om te kiezen, en we doen dat altijd vanuit ons hart én ons verstand.
Dus voor alle duidelijkheid temidden van alle verkiezingsbeloftes: als u op ROSA stemt, gaan we u zeker een keer teleurstellen. En misschien wel vaker ook. Soms zullen we immers moeten kiezen voor de kool, en soms voor de geit.
Maar we blijven altijd ROSA. Zaans, groen en sociaal. Vrolijk en positief.
Daar mag u op rekenen.