Wethouder, fractie en bestuur


Wethouder

Natasja Groothuismink, wethouder

Dit is mijn tweede periode als wethouder namens ROSA. Een hele eer en ook nog ontzettend leuk om te doen.
Ik ben vanaf de oprichting in 1995 betrokken bij ROSA. We wilden in Zaanstad een links, creatief geluid laten horen en een Zaans, sociaal alternatief zijn voor de gevestigde partijen.

In de beginjaren van ROSA was ik actief in het bestuur, daarna 8 jaar als gemeenteraadslid. Vanaf de zomer van 2018 ben ik wethouder.

Deze periode heb ik jeugd, onderwijs, werk & inkomen, monumenten & erfgoed, dierenwelzijn en zorg & veiligheid in mijn portefeuille.

Als geboren en getogen Zaankanter woon ik met mijn man en 3 kinderen in Krommenie.
Om met de woorden van Ruud Pauw af te sluiten: “Zaanstad een stukje mooier maken” daar zet ik me met veel passie en betrokkenheid voor in.


Fractie


Hans Kuyper, fractievoorzitter
Ondertussen ga ik al mijn vierde decennium als Zaankanter in en als ik hier ooit wegga, dan is het ‘tussen zes planken’, zoals een buurvrouw dat ooit zo treffend omschreef.

Ik gebruik mijn woonplaats vaak als décor in de jeugdboeken die ik schrijf en probeer ook op andere manieren mijn steentje bij te dragen. Zo was ik jarenlang voorzitter van Stichting Oeverloos (organisator van de jaarlijkse Kinderboekenmarkt) en was ik betrokken bij het opstellen de Zaanse Canon en de Capitoolgids Zaanse Schans. Ik schreef een biografie van molenbeschermer en schilder Frans Mars en samen met Olivier Rijcken maakte ik ‘Sterke Verhalen uit de Zaan’ voor de schooljeugd. Van 2007 tot 2011 was ik de eerste officiële Stadsdichter van Zaanstad.

Ik heb vanaf het begin op ROSA gestemd en sinds eind 2014 heb ik mij als steunfractielid ook actief ingezet. In 2018 werd ik raadslid en sinds de verkiezingen van 2022 mag ik mezelf fractievoorzitter noemen. Daar ben ik trots op en het is fijn dat ik daarbij word omringd door een clubje fantastische, bevlogen collega’s. Samen zetten we met plezier onze schouders onder het vele werk dat in onze mooie stad nog valt te doen.

ROSA heeft absoluut het beste verhaal voor onze stad. Geloof me maar – ik heb verstand van verhalen.


Mariska Schuttevaêr, raadslid 
Als geboren en getogen Zaanse meldde ik mij in 2013 bij ROSA aan, om een bijdrage te leveren aan de verkiezingscampagne van de partij waar ik tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van meet af aan op stemde. Van het één kwam het ander, en na een jaar als steunfractielid meegedraaid te hebben werd ik raadslid.

Prachtig werk, waar ik mij sterk mag maken voor zaken die mij aan het hart gaan. Ik noem bijvoorbeeld CO2-reductie, luchtkwaliteit, klimaatadaptatie, de Zaanse Veenweidegebieden en overige natuur, dierenrechten, biodiversiteit, publiciteit & bewustwording en privacy.

Zaanstad mag wat mij betreft veel groener worden, letterlijk en figuurlijk. Dat helpt de luchtkwaliteit en het vangt problemen op die ontstaan door ons veranderende klimaat. Het vergroot de biodiversiteit, wat hard nodig is, want de bijen- en overige insectenstand loopt dramatisch terug. Maar vergroening zorgt ook gewoon voor een fijnere, gezondere leefomgeving.

Nog steeds zet ik mij met veel plezier in voor ROSA. Samen onze bevlogen en kundige fractie moet het lukken om Zaanstad Zaans te houden én groener en socialer te maken!


Menno de Haas, raadslid

Geboren en getogen in de Zaanstreek, opgegroeid in Oostzaan en na vele omzwervingen vlak na de eeuwwisseling weer teruggekeerd in de Zaanstreek. Ik groeide op toen het Twiske in de volksmond nog de rimboe heette, je leerde zwemmen in de ringvaart en de liefde voor de streek met de paplepel ingegoten kreeg. Met de jol het veld in en op je vijfde de weidevogels op hun roep uit elkaar kunnen houden. Een deel van de rijkdom die ik ook de generaties na mij gun.

Als kritische en actieve burger heb ik  jaren vanaf de zijlijn de ontwikkelingen in Zaanstad gadegeslagen en op menig moment mijn stem laten horen.  Als voorzitter van de Stichting Koogerpark had en heb ik op verschillende manieren kennis gemaakt met het lokale bestuur, als initiatiefnemer en organisator van vele evenementen, maar ook in het activeren van jongeren en het verminderen van (jongeren)overlast in het park. Ik was betrokken bij de start van ‘T Brandtweer, het buurthuis voor en door bewoners in oud-Koog en ben als vrijwilliger actief bij de Zaanse evenementen HembrugHappening en de Slag om de Zaan. Naast mijn vrijwilligerswerk ben ik werkzaam bij de GGD Zaanstreek-Waterland o.a als trainer van kinderen en ouders.

Medezeggenschap, het invloed kunnen uitoefenen op je leefomgeving is voor mij een groot goed. Van jongs af aan heb ik daar dan ook dankbaar gebruik van gemaakt, als lid van de leerlingenraad, de allereerste MR op het Zaanlands Lyceum, ouderraad, ondernemingsraden en als actief lid van de vakbond NU ’91. Het was geen moeilijke beslissing om vanaf de zijlijn  in 2017 het speelveld te betreden en actief te worden voor ROSA.  ROSA staat voor mij voor een no-nonsense mentaliteit, of zoals Ruud Pauw ooit zei in een motie “niet lullen, maar doen”. Met ook in deze nieuwe bestuursperiode een helder programma wat iedere Zaanse burger als gelijk ziet, gelijk wil behandelen en gelijke kansen wil geven, en de verantwoordelijkheden daar wil neer leggen waar ze horen. Verdergaande burgerparticipatie door verdere decentralisering van het lokale bestuur en de voormalige Zaanse dorpen en wijken die nu Zaanstad vormen een stem geven die nu te weinig gehoord wordt. Herkenning en erkenning voor datgene wat onze stad uniek maakt. Creatieve oplossingen bedenken voor een stad waar altijd het spanningsveld blijft bestaan tussen de industrie en het wonen, tussen bouwen en groen behouden.

De afgelopen vier jaar hebben we laten zien dat we niet alleen kritisch en constructief oppositie kunnen voeren maar ook  als college-partij met dezelfde kritische blik en constructieve houding de stad kunnen besturen. En met hetzelfde elan zet ik mij ook in de huidige bestuursperiode opnieuw in. Met de wijze lessen van Ruud in het achterhoofd.

ROSA staat in het hier en nu, met respect voor het verleden,  maar ook voor een toekomst waarin Zaanstad voor mijn kinderen en kleinkinderen een plek is waar ze willen wonen, waar ze zich thuis voelen. Een toekomst die ik iedereen gun en waar ik graag aan wil blijven bijdragen.


Geert van Bemmelen, raadslid

Sinds 2020 ben ik actief bij de fractie van ROSA. Eerst als steunfractielid en fractieassistent en sinds de zomer van 2022 mag ik als raadslid onze Zaanse stem vertegenwoordigen.
Ik ben geboren in Zaandam en slechts anderhalf jaar, tijdens mijn studie in Amsterdam, woonde ik er niet. De Zaanstreek voelt voor mij als een thuis en ik vind het een fijne plek om te wonen, cultureel actief te zijn, te sporten en te ontspannen. Het is voor mij belangrijk dat iedereen zich zo thuis kan voelen in de Zaanstreek.
ROSA is de partij die de accenten op de juiste plek legt. De drie pijlers Zaans, groen en sociaal zijn daar een uitstekende samenvatting van. Met liefde voor de Zaanse identiteit en geschiedenis, zonder nodeloos vast te houden aan het verleden. Flink inzetten op snelle verduurzaming en vergroening van de stad op een eerlijke manier; en ervoor zorgen dat iedereen de juiste basis heeft om in Zaanstad tot bloei te komen. Om dat te realiseren moeten we degenen die het het hardst nodig hebben een extra steuntje in de rug geven. We zullen op een andere manier moeten gaan nadenken over onze economie en bedenken dat meer niet altijd beter is. En we moeten gepaste en betaalbare woningen voor iedereen bereikbaar maken, met name voor Zaanse jongeren en starters.
In de raad is ROSA daarnaast eigenzinnig en kritisch, maar ook altijd bereid om mee te denken over een oplossing. ROSA durft groot te denken, maar heeft ook oog voor het kleine. Ik ben blij dat ik bij mag dragen aan het geluid van ROSA om onze stad nog mooier te maken.


Steunfractieleden

vacature


Fractie-assistent

Krista van Dalen, fractie-assistent

De afgelopen 3 jaar was ik met veel plezier fractie-assistent van ROSA en verkende ik het politieke klimaat van Zaanstad. Met een verkiesbare plek op nummer 5 en ROSA in de coalitie ben ik midden 2018 aangesteld als raadslid. Ik prijs me gelukkig om te werken met zulke bevlogen en ervaren collega’s binnen de partij!

Jarenlang heb ik in de zorg gewerkt, waar ik bezuinigings- en decentralisatie maatregelen op de werkvloer en bij de mensen thuis heb meegemaakt. Momenteel run ik een evenementenbureau en mag ik op veel mooie locaties aan het werk. Ik ben blij dat ik mijn ervaringen uit de praktijk nu kan spiegelen aan de portefeuilles Werk en Inkomen, Zorg, Welzijn en Veiligheid.

Naast de politieke kleur spreekt de kordate aanpak van ROSA mij erg aan. Ik ben een doener in hart en nieren en merk met verbazing hoeveel processen niet of zonder doelmatigheid plaatsvinden, uit macht der gewoonte. Hier stel ik graag vragen over. De onafhankelijke positie van ROSA, waarbij zij niet valt onder een landelijke partij, spreekt mij zeer aan. Deze positie stelt ROSA in staat om ieder vraagstuk met frisse blik te bekijken.

Ik zie in ROSA een daadkrachtige politieke partij die constructief verder denkt, buiten de gebaande paden, op zoek naar duurzame oplossingen. Daar zet ik mij graag voor in!


Voor altijd erelid van onze fractie:
Ruud Pauw 1960-2022 

Ruud Pauw was in 1995 een van de oprichters van ROSA. In 1998 kwam hij in de gemeenteraad en daar zou hij 24 jaar actief blijven, als voorman van een almaar groeiende fractie. In het begin werd hij nog met argwaan bekeken, die radicale ex-kraker met het sappige Zaanse accent. Maar al snel dwong Ruud respect af door zijn dossierkennis, werklust en aanstekelijk enthousiasme. Hij groeide in al die jaren uit tot het geweten van de raad van Zaanstad en werd haar vice-voorzitter.

Voor zijn fractiegenoten was Ruud een vraagbaak en een steun. Toch kon hij ook soms streng zijn als hij dat nodig achtte, maar meestal was de lach al snel terug op zijn gezicht. En de pretlichtjes in zijn ogen doofden al helemaal nooit. Zijn lol in het spel dat politiek toch ook is, werkte inspirerend en met de wijze lessen die we van hem leerden, doen we nog steeds ons voordeel. Zijn hart lag bij de monumenten van onze mooie streek, maar ook voor de natuur en de mensen langs de Zaan zette hij zich met volle kracht in. Niet voor niets voert ROSA de slogan ‘Zaans, groen, sociaal’ – die drie woorden tekenden ook Ruud.

Ruud had al besloten een stap terug te doen toen zich een ernstige ziekte aandiende. Daardoor was hij niet meer in staat aanwezig te zijn bij zijn eigen afscheid van de raad, maar hij was trots dat hij uit handen van de burgemeester nog de Erepenning van Zaanstad in ontvangst mocht nemen. En zelfs toen hij moest worden opgenomen, bleef hij ons vanaf zijn ziekbed via mails en appjes van advies voorzien.

Ruud Pauw overleed op 14 april 2022. De coalitieonderhandelingen werden een week stopgezet en er kwam een grootse uitvaart op de Zaan, waarna hij op de oude begraafplaats van zijn geliefde Wormerveer ter aarde werd besteld.

Het verlies van Ruud, pas 61 jaar jong, was een enorme klap voor ROSA en een groot verlies voor heel Zaanstad. Niemand kan hem vervangen, en dus zullen we dat allemaal samen moeten doen. Het helpt ons als we hem daarbij beschouwen als eeuwig erelid van onze fractie.


Bestuur

Jan Hekman, voorzitter van ROSA

Als geboren IJmonder ben ik op mijn 22ste verhuist naar Zaanstad, eerst naar Assendelft en nu al dertig jaar, naar volle tevredenheid, wonend in Krommenie. De afgelopen twee verkiezingen heb ik me ingezet voor de verkiezingscampagne van Rosa en met het behalen van vier zetels, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, dacht ik: deze vereniging verdient een voorzitter en heb ik mij aangemeld om deze functie op me te nemen.

Samen met alle andere leden van Rosa wil ik me inzetten om van Zaanstad en betere en mooiere gemeente te maken. Ik ben werkzaam in de zorg en ben vrijwilliger bij diverse culturele organisaties. Daardoor liggen deze onderwerpen mij goed en probeer ik mijn kennis en motivatie toe te voegen aan de al zo breed georiënteerde groep mensen die Rosa is. Als voorzitter wil ik met mijn mede bestuursleden de fractie en wethouder ondersteunen, met raad en daad bijstaan en kritisch volgen. Ik wil mijn best doen om Rosa groter te maken in aantal leden en kiezers en zal onvermoeid blijven aantonen dat Rosa ter zake kundige en gepassioneerde, leden, fractieleden en bestuursleden heeft en dat op deze manier gemeentelijke Politiek bedrijven, zin heeft en bijdraagt aan een groener, socialer en cultureler Zaanstad.


Willem Neeft, bestuurslid
Ik ben Willem Neeft, 60 jaar oud en ik woon met mijn vrouw en twee kinderen (20 en 24 jaar) in Wormerveer. Ik ben persoonlijk begeleider bij de stichting Odion en werk in een 24 uurs-voorziening voor verstandelijk gehandicapten in Zaandam.
Naast mijn begeleiderschap houd ik me bezig met verduurzaming en milieu. En naast mijn werk en ROSA ben ik een handige klusser, houd ik van lezen, fietsen en erop uitgaan met het gezin of vrienden.

In 1984 raakte ik via de Kraakbond Zaanstreek-Noord en later De Groote Weiver, waar ik destijds de eerste bewoner was, betrokken bij maatschappelijke en politieke issues. ROSA werd in die tijd opgericht op het Stuurmanspad in Zaandam. Sinds die tijd ben ik betrokken bij ROSA. Ik ben bestuurslid en het meest houd ik me bezig met ludieke acties. Onlangs maakte ik nog een fietstocht langs plaatsen waar ROSA zich de laatste jaren met succes heeft laten zien.

Hoe houd ik het zo lang uit bij ROSA? Daar kan ik maar één ding over zeggen: ROSA is de meest veelzijdige, creatieve, Zaanse,  linkse, eerlijke, intelligente en bovenal de meest gezellige politieke partij in de Zaanstreek. Ik zou zeggen join the club!!!


Ray Heijne, bestuurslid

Ik ben Ray Heijne, 32 jaar jong en woon al 31 jaar in dezelfde straat in Krommenie. Ik werk als maatschappelijk werker in Amsterdam bij Stichting Doras.
Naast mijn activiteiten voor ROSA en mijn werk ben ik gitarist bij de band F.U.A. en bar-coördinator bij De Groote Weiver. Daarnaast houd ik van lezen, sporten en koken.

Vanuit mijn affiniteit voor De Groote Weiver en mijn werk als maatschappelijk werker ben ik betrokken bij maatschappelijke problematiek. Doordat ik al zo lang in dezelfde straat woon, heb ik gezien wat voor positieve maar ook negatieve gevolgen de gemeente kan hebben voor een wijk. Naar mijn ervaring is jezelf informeren, lid worden van een partij en luisteren naar de fractie een manier om woorden om te zetten in daden.

Sinds 2018 tijd ben ik betrokken bij ROSA als bestuurslid, hier houd ik mij het meest bezig met evenementen die ROSA organiseert. Ook win ik soms kennis in als deze nodig blijkt te zijn voor de partij, bijvoorbeeld over Zaans stemgedrag.

Waarom heb ik voor ROSA gekozen? ROSA is de meest Zaanse, oprechte, creatieve en bovenal de gezelligste politieke partij in de Zaanstreek. Het is altijd verhelderend om met de fractie maatschappelijke vraagstukken te bespreken en door te vragen waar zo’n vraagstuk op stuk loopt. Ik zou zeggen: ga het gesprek aan, stem ROSA en wordt lid!


Penningmeester: Dianne Boone
Secretaris van ROSA : vacature