Wethouder, fractie en bestuur


Wethouder

Natasja Groothuismink

Vanaf de oprichting in 1995 ben ik betrokken bij ROSA. We wilden in Zaanstad een links creatief geluid laten horen en een Zaans alternatief zijn voor de gevestigde partijen.

In het begin was ik vooral actief in het bestuur.
Van 2010 tot 2018 ben ik raadslid namens ROSA geweest. Ik heb me in de gemeenteraad voornamelijk bezig gehouden met onderwerpen rond zorg & welzijn, werk & inkomen, onderwijs en sport & cultuur.

Vanaf de zomer van 2018 ben ik wethouder voor ROSA. Het is de eerste keer dat ROSA deelneemt aan het college. Een spannende uitdaging voor zowel mij persoonlijk als voor de partij.

Mijn portefeuille bestaat uit werk & inkomen, zorg, monumenten & erfgoed en dierenwelzijn.

Ik ben een geboren en getogen Zaankanter en ik woon met mijn man en 3 kinderen in Krommenie. Wethouder van deze gemeente zijn beschouw ik als een enorme eer, en ik heb er veel zin in om er de komende jaren wat moois van te maken!


Fractie

Ruud Pauw, fractievoorzitter
In 1960 werd ik geboren in Wormerveer. Hier beleefde ik ook mijn jeugd. De Zaan was er bijna iedere dag. Vissen. De bouw van de Zaanse Schans waar ik met mijn opa ging kijken. Er was altijd wat te beleven. Met een bootje of vlot het Guisveld in. Zwemmen in de Nauernasche Vaart. Hier moet de basis gelegd zijn voor mijn liefde voor de streek. Later vooral veel werken in de talrijke fabrieken langs de Zaan. Er was altijd werk. Maar ik zag het ook veranderen.

Langzaam verdween het unieke van de Zaanstreek. Zaanstad begon steeds meer te lijken op alle andere steden. Vele fabrieken gingen dicht. Er kwamen nieuwbouwwijken die in niets aan de Zaanstreek deden herinneren. We zagen het veranderen en toen besloten we in 1995 ROSA op te richten. Een ambitieuze partij waarvoor ik in 1998 in de raad kwam en waarvoor ik graag ook de komende vier jaar uw volksvertegenwoordiger wil zijn. Een partij die weet wat er onder de Zaanse bevolking leeft en vooral ook van die bevolking houdt. Samen met u, kiezer, willen wij Zaanstad mooier maken, socialer, gezelliger en cultureler. Werkgelegenheid stimuleren en het milieu verbeteren. ROSA weet wat uw dorp of stad nodig heeft.


Hans Kuyper, raadslid

Ondertussen ben ik al een kwart eeuw Zaankanter en als ik hier ooit wegga, dan is het ‘tussen zes planken’.
Ik gebruik mijn woonplaats vaak in de jeugdboeken die ik schrijf en probeer ook op andere manieren mijn steentje bij te dragen. Zo was ik jarenlang voorzitter van Stichting Oeverloos (organisator van de jaarlijkse Kinderboekenmarkt op de Zaanse Schans) en was ik betrokken bij het opstellen de Zaanse Canon en de Capitoolgids Zaanse Schans. Ik schreef een biografie van molenbeschermer en schilder Frans Mars en samen met Olivier Rijcken maakte ik Sterke Verhalen uit de Zaan voor de schooljeugd. Onlangs verschenen Het geheim van de gifmengers (over de chocolademakers van Wormerveer) en Jacob en de torenschilder (over de Wormerse beschuitstoren). En er valt nog veel meer te vertellen!

Ik heb vanaf het begin op ROSA gestemd en sinds eind 2014 heb ik mij als steunfractielid ook actief ingezet. Ik ben er trots op dat de Zaanse kiezers mij op 21 maart een mandaat hebben gegeven voor de komende jaren en voel me daardoor gesteund bij het vele werk dat er in onze mooie stad nog valt te doen.

ROSA heeft absoluut het beste verhaal voor onze stad. Geloof me maar – ik heb verstand van verhalen.


Mariska Schuttevaêr, raadslid 
Als geboren en getogen Zaanse meldde ik mij in 2013 bij ROSA aan, om een bijdrage te leveren aan de verkiezingscampagne van de partij waar ik tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van meet af aan op stemde. Van het één kwam het ander, en inmiddels heb ik ruim acht jaar ervaring in de raad, het eerste jaar als steunfractielid en later als raadslid.

Prachtig werk, waar ik mij sterk mag maken voor zaken die mij aan het hart gaan. Ik noem bijvoorbeeld CO2-reductie, luchtkwaliteit, klimaatadaptatie, de Zaanse Veenweidegebieden en overige natuur, dierenrechten, biodiversiteit, publiciteit & bewustwording en privacy.

Zaanstad mag wat mij betreft veel groener worden, letterlijk en figuurlijk. Dat helpt de luchtkwaliteit en het vangt problemen op die ontstaan door ons veranderende klimaat. Het vergroot de biodiversiteit, wat hard nodig is, want de bijen- en overige insectenstand loopt dramatisch terug. Maar vergroening zorgt ook gewoon voor een fijnere, gezondere leefomgeving!

Graag zet ik mij ook de komende jaren in voor ROSA, samen met ons bevlogen en kundige team moet het lukken om Zaanstad Zaans te houden én groener en socialer te maken!


Menno de Haas, raadslid

Geboren en getogen in de Zaanstreek, opgegroeid in Oostzaan en na vele omzwervingen vlak na de eeuwwisseling weer teruggekeerd in de Zaanstreek. Ik groeide op toen het Twiske in de volksmond nog de rimboe heette, je leerde zwemmen in de ringvaart en de liefde voor de streek met de paplepel ingegoten kreeg. Met de jol het veld in en op je vijfde de weidevogels op hun roep uit elkaar kunnen houden. Een deel van de rijkdom die ik ook de generaties na mij gun.

Als kritische en actieve burger heb ik  jaren vanaf de zijlijn de ontwikkelingen in Zaanstad gadegeslagen en op menig moment mijn stem laten horen.  Als voorzitter van de Stichting Koogerpark had en heb ik op verschillende manieren kennis gemaakt met het lokale bestuur, als initiatiefnemer en organisator van vele evenementen, maar ook in het activeren van jongeren en het verminderen van (jongeren)overlast in het park. Ik was betrokken bij de start van ‘T Brandtweer, het buurthuis voor en door bewoners in oud-Koog en ben als vrijwilliger actief bij de Zaanse evenementen HembrugHappening en de Slag om de Zaan. Naast mijn vrijwilligerswerk ben ik werkzaam bij de GGD Zaanstreek-Waterland o.a als trainer van kinderen en ouders.

Medezeggenschap, het invloed kunnen uitoefenen op je leefomgeving is voor mij een groot goed. Van jongs af aan heb ik daar dan ook dankbaar gebruik van gemaakt, als lid van de leerlingenraad, de allereerste MR op het Zaanlands Lyceum, ouderraad, ondernemingsraden en als actief lid van de vakbond NU ’91. Het was geen moeilijke beslissing om vanaf de zijlijn  in 2017 het speelveld te betreden en actief te worden voor ROSA.  ROSA staat voor mij voor een no-nonsense mentaliteit, of zoals onze fractievoorzitter Ruud Pauw recent nog zei in een motie “niet lullen, maar doen”. Met ook voor de nieuwe bestuursperiode een helder programma wat iedere Zaanse burger als gelijk ziet, gelijk wil behandelen en gelijke kansen wil geven, en de verantwoordelijkheden daar wil neer leggen waar ze horen. Verdergaande burgerparticipatie door verdere decentralisering van het lokale bestuur en de voormalige Zaanse dorpen en wijken die nu Zaanstad vormen een stem geven die nu te weinig gehoord wordt. Herkenning en erkenning voor datgene wat onze stad uniek maakt. Creatieve oplossingen bedenken voor een stad waar altijd het spanningsveld blijft bestaan tussen de industrie en het wonen, tussen bouwen en groen behouden.

De afgelopen bestuursperiode ben ik gestart als steunfractielid. Toen Krista haar werkzaamheden moest neerleggen ten gevolge van long-covid heb ik haar portefeuilles overgenomen als raadslid. De afgelopen vier jaar hebben we laten zien dat we niet alleen kritisch en constructief oppositie kunnen voeren maar ook  als college-partij met dezelfde kritische blik en constructieve houding de stad kunnen besturen. En met hetzelfde elan wil ik mij ook de voorliggende periode inzetten voor de Zaanse burger.

ROSA staat in het hier en nu, met respect voor het verleden,  maar ook voor een toekomst waarin Zaanstad voor mijn kinderen en kleinkinderen een plek is waar ze willen wonen, waar ze zich thuis voelen. Een toekomst die ik iedereen gun en waar ik graag aan wil blijven bijdragen.


Steunfractieleden

Krista van Dalen, steunfractielid

De afgelopen 3 jaar was ik met veel plezier fractie-assistent van ROSA en verkende ik het politieke klimaat van Zaanstad. Met een verkiesbare plek op nummer 5 en ROSA in de coalitie ben ik midden 2018 aangesteld als raadslid. Ik prijs me gelukkig om te werken met zulke bevlogen en ervaren collega’s binnen de partij!

Jarenlang heb ik in de zorg gewerkt, waar ik bezuinigings- en decentralisatie maatregelen op de werkvloer en bij de mensen thuis heb meegemaakt. Momenteel run ik een evenementenbureau en mag ik op veel mooie locaties aan het werk. Ik ben blij dat ik mijn ervaringen uit de praktijk nu kan spiegelen aan de portefeuilles Werk en Inkomen, Zorg, Welzijn en Veiligheid.

Naast de politieke kleur spreekt de kordate aanpak van ROSA mij erg aan. Ik ben een doener in hart en nieren en merk met verbazing hoeveel processen niet of zonder doelmatigheid plaatsvinden, uit macht der gewoonte. Hier stel ik graag vragen over. De onafhankelijke positie van ROSA, waarbij zij niet valt onder een landelijke partij, spreekt mij zeer aan. Deze positie stelt ROSA in staat om ieder vraagstuk met frisse blik te bekijken.

Ik zie in ROSA een daadkrachtige politieke partij die constructief verder denkt, buiten de gebaande paden, op zoek naar duurzame oplossingen. Daar zet ik mij graag voor in!


Geert van Bemmelen, fractieassistent

In de zomer van 2019 verliet ik na 22 jaar het ouderlijk huis om een paar honderd meter verderop een eigen woning te betrekken. De verhuizing heeft ervoor gezorgd dat ik de Zaanstreek op een andere manier ben gaan beleven. Niet meer als de plek waar ik toevallig geboren ben, maar als de stad die me mede heeft gevormd. De stad waarin ik leer, sport, geniet van natuur en erfgoed, cultuur beleef en maak, mijn vrienden ontmoet.
De wens om Zaanstad ook voor anderen zo mooi en kansrijk te laten blijven, en een door de universiteit aangewakkerde motivatie om me in te zetten voor duurzaamheid en klimaat, zijn de voornaamste redenen dat ik in het voorjaar van 2020 contact heb gezocht met ROSA.

De focus op een divers cultureel aanbod voor iedereen, de intentie om de unieke identiteit van Zaanstad te behouden en uit te dragen, en de inzet op het verduurzamen van de stad op een snelle doch houdbare manier, zijn de aspecten die mij het meest aanspreken aan ROSA.
Ik hoop de komende tijd een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het goede werk dat ROSA verricht.


Bestuur

Jan Hekman, voorzitter van ROSA

Als geboren IJmonder ben ik op mijn 22ste verhuist naar Zaanstad, eerst naar Assendelft en nu al dertig jaar, naar volle tevredenheid, wonend in Krommenie. De afgelopen twee verkiezingen heb ik me ingezet voor de verkiezingscampagne van Rosa en met het behalen van vier zetels, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, dacht ik: deze vereniging verdient een voorzitter en heb ik mij aangemeld om deze functie op me te nemen.

Samen met alle andere leden van Rosa wil ik me inzetten om van Zaanstad en betere en mooiere gemeente te maken. Ik ben werkzaam in de zorg en ben vrijwilliger bij diverse culturele organisaties. Daardoor liggen deze onderwerpen mij goed en probeer ik mijn kennis en motivatie toe te voegen aan de al zo breed georiënteerde groep mensen die Rosa is. Als voorzitter wil ik met mijn mede bestuursleden de fractie en wethouder ondersteunen, met raad en daad bijstaan en kritisch volgen. Ik wil mijn best doen om Rosa groter te maken in aantal leden en kiezers en zal onvermoeid blijven aantonen dat Rosa ter zake kundige en gepassioneerde, leden, fractieleden en bestuursleden heeft en dat op deze manier gemeentelijke Politiek bedrijven, zin heeft en bijdraagt aan een groener, socialer en cultureler Zaanstad.


Willem Neeft, bestuurslid
Ik ben Willem Neeft, 60 jaar oud en ik woon met mijn vrouw en twee kinderen (20 en 24 jaar) in Wormerveer. Ik ben persoonlijk begeleider bij de stichting Odion en werk in een 24 uurs-voorziening voor verstandelijk gehandicapten in Zaandam.
Naast mijn begeleiderschap houd ik me bezig met verduurzaming en milieu. En naast mijn werk en ROSA ben ik een handige klusser, houd ik van lezen, fietsen en erop uitgaan met het gezin of vrienden.

In 1984 raakte ik via de Kraakbond Zaanstreek-Noord en later De Groote Weiver, waar ik destijds de eerste bewoner was, betrokken bij maatschappelijke en politieke issues. ROSA werd in die tijd opgericht op het Stuurmanspad in Zaandam. Sinds die tijd ben ik betrokken bij ROSA. Ik ben bestuurslid en het meest houd ik me bezig met ludieke acties. Onlangs maakte ik nog een fietstocht langs plaatsen waar ROSA zich de laatste jaren met succes heeft laten zien.

Hoe houd ik het zo lang uit bij ROSA? Daar kan ik maar één ding over zeggen: ROSA is de meest veelzijdige, creatieve, Zaanse,  linkse, eerlijke, intelligente en bovenal de meest gezellige politieke partij in de Zaanstreek. Ik zou zeggen join the club!!!


Ray Heijne, bestuurslid

Ik ben Ray Heijne, 32 jaar jong en woon al 31 jaar in dezelfde straat in Krommenie. Ik werk als maatschappelijk werker in Amsterdam bij Stichting Doras.
Naast mijn activiteiten voor ROSA en mijn werk ben ik gitarist bij de band F.U.A. en bar-coördinator bij De Groote Weiver. Daarnaast houd ik van lezen, sporten en koken.

Vanuit mijn affiniteit voor De Groote Weiver en mijn werk als maatschappelijk werker ben ik betrokken bij maatschappelijke problematiek. Doordat ik al zo lang in dezelfde straat woon, heb ik gezien wat voor positieve maar ook negatieve gevolgen de gemeente kan hebben voor een wijk. Naar mijn ervaring is jezelf informeren, lid worden van een partij en luisteren naar de fractie een manier om woorden om te zetten in daden.

Sinds 2018 tijd ben ik betrokken bij ROSA als bestuurslid, hier houd ik mij het meest bezig met evenementen die ROSA organiseert. Ook win ik soms kennis in als deze nodig blijkt te zijn voor de partij, bijvoorbeeld over Zaans stemgedrag.

Waarom heb ik voor ROSA gekozen? ROSA is de meest Zaanse, oprechte, creatieve en bovenal de gezelligste politieke partij in de Zaanstreek. Het is altijd verhelderend om met de fractie maatschappelijke vraagstukken te bespreken en door te vragen waar zo’n vraagstuk op stuk loopt. Ik zou zeggen: ga het gesprek aan, stem ROSA en wordt lid!


Penningmeester: Dianne Boone
Overige bestuursleden : Andrea Sturkenboom
Secretaris van ROSA : vacature