over ROSA


ROSA is een Zaanse politieke vereniging die werkt aan groene, eerlijke en creatieve oplossingen voor Zaanstad. ROSA bestaat sinds 1995 en heeft momenteel vier zetels in de Zaanse gemeenteraad en neemt deel aan het college. ROSA is actief binnen én buiten de raad. Naast de gemeenteraad brengt ROSA haar ideeën naar voren tijdens acties en debatten en via notities en onderzoeksrapporten.

ROSA is een kritische Zaanse partij en is goed op de hoogte van wat er leeft in de stad en van wat er beter kan. ROSA heeft een groot netwerk en veel kennis van de unieke Zaanse monumenten en het behoud ervan, de zorg, de natuur waaronder de prachtige veenweidegebieden en draagt het Zaanse kunst- en cultuuraanbod een warm hart toe. Via de gemeenteraad doet ROSA al jarenlang constructieve voorstellen om te komen tot een betere samenleving. Veel van de ideeën van ROSA zijn door het gemeentebestuur uitgevoerd. Omdat ROSA een lokale partij is en daarom onafhankelijk van landelijke partijplannen kiest ze haar eigen Zaanse weg. Ze is kritisch, maar wel constructief. Haar principes zijn gebaseerd op respect voor mens, dier en plant. Het algemene welzijn is voor ROSA de maat der dingen. Het gaat haar niet alleen om economische vooruitgang. Veel mensen kunnen best een stapje terugdoen in hun consumptiedrift en het zoeken naar meer en meer. Een zoektocht die ten koste gaat van zowel medemensen binnen en buiten Nederland als van het milieu.

ROSA is alert, neemt het initiatief en loopt niet klakkeloos achter de raadsmeerderheid aan. ROSA staat voor eigen ideeën en meningen, ook als dat tegen de stroom in is.

Meer weten over de ideeën van ROSA?

Via het contactformulier op deze site kan rechtstreeks een bericht aan ROSA worden gestuurd. Mail ons gerust.

Word lid van ROSA en werk mee aan eerlijke, groene en creatieve oplossingen voor Zaanstad!
Dit kan door minimaal €15,- (bijdrage per jaar) over te maken op rekeningnummer NL48 TRIO 025 48 36 798 ten name van ROSA in Zaandam (o.v.v. lidmaatschap). Vermeld hierbij je contactgegevens of stuur ons deze via de mail.

ZAANS, GROEN, SOCIAAL