Grootste zorgen ROSA omtrent bokashi weggenomen


Bokashi

Zó zou bokashi er (bijvoorbeeld) uit moeten zien

Op 20 april jl. ontving ROSA het eerste bericht van een verontruste Zaanse inwoner, over het gebruik van bokashi in het Darwinpark te Zaandam.
Er waren 140 foto’s van zwerfafval dat tussen de bokashi lag. Plastic, blik, mondkapjes, glas, puin en zelfs een sok zagen we voorbij komen tussen de grijze drab.

Voor ROSA reden om direct vragen in te dienen ter behandeling tijdens het vragenuur op 22 april.
Vervolgens kregen wij bericht dat het afval op de betreffende velden zou zijn opgeruimd en hebben wij de vragen ingetrokken.

Toen wij ons gingen verdiepen in het fenomeen bokashi ontdekten wij dat dit op zich een mooie manier is om met blad en snoeiafval om te gaan. In plaats van het naar de vuilverbranding te sturen werd het nu ter plekke gecomposteerd en hergebruikt.
Op zichzelf is bokashi een goedkope, milieuvriendelijke en circulaire oplossing. Maar helaas ligt Zaanstad vol met zwerfafval en kwam dit ook in de bokashi terecht.

Er kwamen steeds meer berichten binnen van verontruste inwoners en ook de media begonnen vol te lopen over velden met vervuilde bokashi, op steeds meer plekken in Zaanstad.
Inmiddels had ROSA technische vragen over bokashi ingediend en waren wij bezig met een agenda-initiatief, om dit eens raadsbreed te kunnen bespreken.

Tevens kwamen er bezorgde geluiden van andere partijen. Zij stuurden een brandbrief aan het college en ook zij hadden technische vragen ingediend.
ROSA heeft toen contact gezocht met deze andere partijen en besloten om zich aan te sluiten bij een aanvraag voor een interpellatiedebat.

De belangrijkste reden voor ROSA om hier aan mee te doen was het feit dat er nog steeds nieuwe bokashi over Zaanstad werd uitgestort.
Wij waren dan ook verheugd met het memo van wethouder Slegers op vrijdag 7 mei, waarin stond dat Zaanstad onmiddellijk stopte met het gebruik van bokashi en dat het afval tussen de bokashi opgeruimd zou zijn.

Dezelfde middag echter, werd op een veldje in Kogerveld het gras, inclusief bokashi met zwerfafval, gemaaid, lazen wij op Facebook. Ter plekke constateerden wij helaas vermalen plastic en blik.
Ook lazen wij berichten over velden waar toch nog steeds vuil tussen het bokashi lag.

Maar toen kwam afgelopen maandag een aanvullend memo van de wethouder uit:
– Alle velden met bokashi worden nogmaals nagelopen op afval.
– Er wordt niet meer gemaaid op de velden met bokashi tot alles is opgeruimd.
– En: “Het college stuurt daarnaast op zo kort mogelijke termijn een Raadsinformatiebrief over dit onderwerp met uitleg wat de toekomstplannen zijn met Bokashi, waar het is misgegaan met de toepassing en hoe dit in de toekomst verbeterd kan worden. Eén van deze verbeteringen is het eerder en pro-actief informeren van inwoners en raadsleden over dit onderwerp.”

Waarmee de drie grootste overgebleven zorgen van ROSA waren weggenomen.

ROSA trok zich hierom terug als mede-indiener van het interpellatiedebat over bokashi vanavond, op woensdag 12 mei. Hierbij waren wij vanzelfsprekend aanwezig, maar er kwamen helaas onvoldoende raadsleden opdagen om dit debat door te laten gaan.

Inmiddels zijn de antwoorden op onze technische vragen binnen en is er wel meer duidelijk geworden voor ons. ROSA vindt het heel belangrijk dat dit in de toekomst niet nog eens gebeurd. De toezeggingen die wij hebben gekregen van de wethouder zorgen ervoor dat de raad dit onderwerp vanaf nu scherp in het oog kan houden.

ROSA zal dat in elk geval zeker doen.

Eén van de bronnen van bokashi wordt verzameld