Kansen voor schonere lucht


 

Dit is een bijdrage van Mariska Schuttevaêr

Distributiecentrum zero emissie

Ruim twee jaar geleden, tijdens het opstellen van het collegeakkoord, was ROSA verheugd dat daar de ambitie om te komen tot distributiecentra aan de rand van Zaanstad, in opgenomen werd.

Hier vanuit zou de bevoorrading en pakketbezorging dan verder met elektrisch vervoer plaatsvinden. Een grote stap voorwaarts in de verbetering van onze luchtkwaliteit, met als bonus een leuke CO2-reductie.

In heel Zaanstad worden winkels en bedrijven wekelijks – en soms dagelijks – bevoorraad met vervuilende vrachtauto’s. Pakketten (een steeds populairder fenomeen) worden dagelijks bezorgd met busjes, die helaas meestal niet elektrisch rijden.

Nu zou je denken dat je dan met de Zaanse bedrijven om tafel gaat, om gezamenlijk met een mooi plan te komen. Dat plan realiseer je dan zo snel mogelijk.

De realiteit is anders. 

Op 3 juni 2019 werden wij, middels een raadsinformatiebrief, op de hoogte gesteld van het feit dat het belang van een oplossing voor de huidige vervuilende logistieke situatie gezien werd:

“Met ondertekening van de Green Deal ZES geven wij invulling aan de ambities van Zaanstad. Zo is stadslogistiek een belangrijke doelgroep voor het bereiken van de ambitie om in 2030- 2040 een klimaatneutrale stad te zijn, met een goede luchtkwaliteit. Vrachtwagens en bestelauto’s leveren namelijk een relatief grote bijdrage aan de uitstoot van CO2 en NOx. (…) en bedrijven indien mogelijk gebruik maken van grote distributiecentra aan de rand van de stad.”

Op 17 juni 2019 werd de “Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek” gesloten tijdens de bijeenkomst “State of the Region”.
Waarom dat allemaal in het Engels moet begrijpen wij ook niet. Maar dat terzijde.
Deze State of the Region werd ondertekend door een enorme hoeveelheid aan partijen. Bijvoorbeeld door De Minister van Economische Zaken, voertuigproducenten, brandstoffenleveranciers, verladers en ontvangers (bijvoorbeeld Albert Heijn, Heineken, HEMA), lokale overheden en vele anderen.

Momenteel behandelt de raad de “Koersnota Zaans Mobiliteitsplan”. Hierin lezen wij de ambitie om te komen tot “zero emissie logistiek” inderdaad terug.

Maar we zijn er nog niet.

Eind 2020 moet het uitvoeringsplan van het Zaans Mobiliteits Plan klaar zijn. Hierin worden de ambities uitgewerkt tot een beleidskader.

Nu hopen we van harte dat we daarin écht gaan lezen dat er één of meerdere distributiecentra aan de rand van Zaanstad komen. En dat Zaanstad hierin vooruitstrevender gaat handelen dan de landelijke streefdatum van 2025.
Zodat alle vervuilende bevoorrading snel tot het verleden zal behoren.