ROSA zet de Zaanse cultuur in bloei!


Althans, dat is de (symbolische) bedoeling van onze zaaiactie op de landelijke zaaidag: zondag 22 april as.
Op het terrein waar het cultuurcluster zou moeten komen gaan wij om 14:00 uur zaaien. Als hier deze zomer een wilde bloemenzee verschijnt is dat prachtig. En als andere Zaankanters braakliggende terreintjes, boomspiegels en kale plekjes in gaan zaaien is dat helemaal geweldig.

 

 

 

 

 

 

 

Bij het zaaien in de openbare ruimte is het wel verstandig om van te voren te mailen naar de afdeling groenbeheer van de gemeente Zaanstad: groenadoptie@zaanstad.nl
Zij kunnen hier dan rekening mee houden bij het onderhoud van het openbare groen. Want het zou natuurlijk zonde zijn als de net opkomende bloemen door groenbeheer weggeschoffeld worden!

Dus zaai mee en help de bijen, hommels, vlinders en andere insecten!
Want de bijen en andere insecten hebben het heel moeilijk.

Jaren geleden toonden onze akkers en weilanden een kleurrijk palet aan wilde bloemen, die toen nog in grote getale konden groeien en bloeien. Door zaadreiniging, bestrijdingsmiddelen, bemesting en het gebruik van een andere grassoort in de veeteelt is dat beeld nagenoeg verdwenen.
Van de inheemse plantensoorten bevindt zich nu een derde op de “Rode Lijst”. Het is niet zo verwonderlijk dat (ook) de sterke achteruitgang van planten en bloemen zijn weerslag heeft op de vlinders, kevers, zweefvliegen, hommels, honingbijen en wilde bijen.

Nu is zaaien in de openbare ruimte heel leuk en niet onbelangrijk, maar voor bestuivende insecten vormen de bloemen en planten in onze tuinen ook een belangrijk alternatief, en dit kan al met een kleine tuin of zelfs op een balkon.
Het voordeel van zaaien in eigen tuin is dat het hier veel makkelijker is om geregeld water te geven en om de opkomende bloemen uit te dunnen.
Hierbij is het wel heel belangrijk dat bijen en andere insecten niet in aanraking komen met pesticiden. Door alléén biologische planten, bloembollen, zaden en grond te kopen en door géén gebruik te maken van onkruidbestrijdingsmiddelen of terrasreinigingsmiddelen met pesticiden, helpen we de bijen, vlinders, hommels en andere insecten.

Bovendien houden we dan onze eigen leefomgeving gezond.

Wat wel zo fijn is voor onszelf en voor onze kinderen.