De diepte in tijdens bijeenkomst vreemdelingendetentie


foto_debatDe wens een debat te organiseren tussen voor- en tegenstanders van vreemdelingendetentie moest uiteindelijk worden losgelaten. Naast vele andere voorstanders liet ook René de Heer (fractievoorzitter van de Zaanse VVD) helaas kort van tevoren weten toch niet de discussie te willen aangaan met de drie tegenstanders: emeritus hoogleraar vreemdelingenrecht Anton van Kalmthout, vreemdelingenadvocaat Frans Willem Verbaas en Annemarie Busser van Amnesty International. Desondanks was het een zeer interessante avond. De drie gasten kregen onder leiding van gespreksleider Majanka Frohlich ruim de gelegenheid toe te lichten waarom zij van mening zijn dat het huidige beleid in strijd is met de rechten van de mens, de bejegening van vreemdelingen vaak vernederend is, waarom het zinloos is mensen op te sluiten waarvan je weet dat ze uiteindelijk niet uit Nederland zullen of kunnen vertrekken en dat er voor dit alles goede alternatieven zijn.

Lees hier verder voor een verslag.

Deze avond kon worden georganiseerd dankzij de steun van Zaans aktiefonds de Rooie Cent.