Nieuws uit de raad


Spijt komt meestal na sloop – ROSA en de Beatrixtoren

Gisteravond, toen de raad debatteerde over het ‘Bestemmingsplan Peperstraat’, sprak Hans Kuyper onderstaande bijdrage uit over onze jarenlange inzet om de Beatrixtoren te behouden. “Voorzitter, Tijdens zijn Algemene Beschouwingen van oktober 2019 zei Ruud Pauw: ‘De plannen voor de oostkant van Zaandam krijgen vorm. Deze wat trieste jarenzestigbuurt kan er alleen maar van opknappen. Wel moet (…) ons inziens serieus worden onderzocht of de iconische Beatrixtoren uit 1962 als monument van de wederopbouw behouden kan blijven.’Dat is sindsdien de insteek van ROSA geweest. We hebben moties geschreven, overleggen gevoerd, alternatieven […]


Scheiden gaat lonen 

En dan hebben we het over het beter scheiden van afval. Want we gaan in de toekomst betalen voor ons restafval. Er wordt een bedrag vastgesteld per zak restafval, en dat komt bovenop onze afvalstoffenheffing.     Dat er iets moet veranderen is duidelijk, de zogenaamde grondstoffenstromen zijn te vervuild en we produceren in Zaanstad meer restafval dan enige vergelijkbare Nederlandse gemeente. Er is nu voorzichtig gekozen voor betalen per zak restafval. Niet ideaal. Maar alle andere opties zijn onmogelijk of niet goed uitvoerbaar. De resultaten van diftar (gedifferentieerde tarieven) in […]


Erfgoed als uitgangspunt bij Ecohof

Gisteren stemde de raad voor het bestemmingsplan voor het Ecohof in de Bloemenbuurt in Wormerveer. Dit sympathieke project zal worden gerealiseerd in de voormalige Floraschool, daterend uit 1953. Het pand is sinds 2020 niet meer als school in gebruik, maar verkeert nog in prima staat. In de cultuurhistorische verkenning die de Zaanse ambtenaren hebben opgesteld wordt in geuren en kleuren verteld over de historie en de huidige status van het pand. Een groep Zaankanters, de toekomstige bewoners van het Ecohof, heeft zich verenigd in een collectief particulier opdrachtgeverschap om hun […]


Systeem melding openbare ruimte flink verbeterd

Omgewaaide boom? Losse stoeptegel? Knipperende lantaarn? Iedereen die wel eens een zogenaamde ‘melding openbare ruimte’ heeft gedaan via Slim Melden weet dat dit systeem niet perfect werkte. Onoverzichtelijke categorieën, emails met de melding ‘afgehandeld’ terwijl de melding alleen nog maar was binnengekomen, geen directe mogelijkheid om feedback te geven: allemaal aanleiding voor veel frustratie. Jaarlijks ontvangt de gemeente ruim 30.000 meldingen openbare ruimte die voor het grootste deel uitstekend worden afgehandeld door hard werkende medewerkers, die er in alle weersomstandigheden op uit gaan. Gisteravond kregen wij een presentatie over ‘Signalen’: een […]


ROSA en de oversized harnassen

Parkeren is zeg maar een dingetje in de raad van Zaanstad. Het onderwerp komt te pas en (vooral) te onpas voorbij tijdens veel debatten. In een stad die schreeuwt om nieuwe, betaalbare woningen is vaak de eerste vraag die de vroemvroempartijen stellen: kan de auto wel voor de deur staan? En als dat niet lijkt te lukken, gooien ze verontwaardigd de kont tegen de krib. Of ze dreigen onze waardevolle natuurgebieden te gaan bebouwen.  Niet zo gek dat wethouder Van der Laan onlangs bij de behandeling van de Woonvisie verzuchtte: ‘Dan […]


ROSA en de triomf van Faro

Het Zaanstad Beraad van 29 februari 2024 mag met recht historisch genoemd worden. Wat op het eerste gezicht een gewone technische sessie leek, weggestopt in de benauwde Zaal 4/5 van het Stadhuis, markeerde een omslag in het denken van de gemeentelijke organisatie. Op initiatief van ROSA werd de raad van Zaanstad bijgepraat over het Verdrag van Faro, via een enthousiaste presentatie vanuit de afdeling erfgoed. Het Verdrag van Faro werd al in 2005 opgesteld en trad zes jaar later in werking, maar Nederland heeft het pas afgelopen 10 januari ondertekend. Daarom […]


Een heerlijk avondje voor het erfgoed

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 30 november kwamen weer wat zaken aan de orde die ons Zaanse hart sneller deden kloppen. Zo stemde de raad unaniem voor het verlenen van de monumentenstatus aan Houtloods 17, het pand dat nu nog gedemonteerd in opslag ligt maar straks op schiereiland De Hemmes onderdak gaat bieden aan de houtbouwopleiding die daar molen De Zaadzaaijer (en liefst nog meer molens) gaat bouwen. Die monumentenstatus is noodzakelijk omdat een dergelijke loods onder het huidige bouwbesluit niet gebouwd kan worden; de maten en constructies zijn natuurlijk […]