Nieuws uit de raad


Mooie plannen – de toekomst van de Schans

  De laatste weken is er in de raad van Zaanstad weer veel gesproken over de Zaanse Schans, ons aller geliefde zorgenkindje. Zoals al een halve eeuw het geval is, botsen daar de belangen en is de saamhorigheid ver te zoeken. Het wordt tijd dat er duidelijkheid komt, al zal niet iedereen tevreden zijn met het eindresultaat. Voor ROSA staat het behoud van het erfgoed voorop. Daarvoor is de Schans […]


Algemene Beschouwingen ROSA op de voorjaarsnota 2020-2024

Onderstaand onze Algemene Beschouwingen op de Voorjaarsnota 2020 – 2024, zoals op 18 juni 2020 uitgesproken door onze fractievoorzitter Ruud Pauw Voorzitter, Ondanks het feit dat dit een beleidsarme voorjaarsnota is, zijn er uiteraard veel opmerkingen over te maken, maar is er ook vooral onzekerheid. Onzekerheid over de financiële middelen om de begroting sluitend te krijgen voor de komende jaren. Onzekerheid over de impact die de coronacrisis heeft op de […]


Het Zaans Mobiliteitsplan – Kiezen voor de fiets en openbaar vervoer

De Zaanse raad behandelt op dit moment het Zaans Mobiliteitsplan waarin voor de komende jaren de koers wordt uitgezet op het gebied van vervoer. Hoofdlijnen in dit plan zijn: Meer aandacht voor de fiets en openbaar vervoer. Ruim baan voor fietsen en lopen: een fijnmazig, comfortabel netwerk en focus op dwarsverbindingen Versterken hoofdstructuur auto, zowel provinciale wegen als stadsboulevards Zaanstad en Amsterdam duurzaam verbonden maken Versterken van de kernen met levendige […]


Te hoog voor Oud Zaandijk

ROSA over het bouwplan Lagedijk 31 in de Gortershoek te Zaandijk. Naar aanleiding van het krantenartikel in Dagblad Zaanstreek op woensdag 8 januari waarin gewag wordt gemaakt over het bouwplan Lagedijk 31 hecht ROSA er aan haar mening kenbaar te maken over dit plan. In de volksmond de plek waar nu het zogenaamde aquarium staat. Daarom heeft ROSA voor de kerstvakantie verantwoordelijk wethouder Breunesse al om opheldering gevraagd. ROSA acht […]


Duurzaan mocht niet langer duurzaam zijn

    De website “Duurzaan”, de nieuwsbrief, de Facebookpagina en de Twitterberichten: wij waren fan! We schrokken dan ook best wel dat de subsidie ineens is stopgezet en dat de website uit de lucht gaat. Want wat gebeurt er met al die waardevolle informatie? Wat blijft over van de goede contacten in duurzaamheidsland? Hoe gaat de Zaanse inwoner nu geïnformeerd worden over alles op het gebied van duurzaamheid? En is […]


Zaanstad-Noord is groter dan je denkt

Zaanstad-Noord is groter dan je denkt Veel groter – en daarom wordt dit stukje een soort long read. Ga er maar even voor zitten! In de raadsvergadering van 12 december is het participatieplan voor MAAK.Zaanstad Noord aangenomen. Op initiatief van de ChristenUnie, ROSA en het CDA is het wel belangrijk aangepast. Het gebied dat valt onder MAAK.Zaanstad Noord omvat Wormerveer en het oostelijk deel van Krommenie. Het bureau dat de […]


Algemene Beschouwingen op de Begroting 2020-2023

  De Algemene Beschouwingen van ROSA, zoals op 31 oktober 2019 uitgesproken door fractievoorzitter Ruud Pauw: Voorzitter, ROSA heeft kennis genomen van een meerjarenbegroting die, ondanks allerlei recente ontwikkelingen, toch een duidelijk beeld geeft voor de komende jaren. Dank daarvoor. Wij constateren dat het ook dit jaar niet meevalt om alles sluitend te krijgen. De belangrijkste oorzaak daarvan is het wispelturige beleid vanuit Den Haag. Wel voortdurend decentraliseren, maar de […]