ROSA en GL: verkeer door werk aan AH en parkeerplaats “een chaos” in Oud-Koog*


Foto: GroenLinks / ROSA

De uitbreiding van de vestiging van Albert Heijn aan de Verzetstraat in Koog aan de Zaan en de gelijktijdige aanleg van een parkeerterrein zorgen volgens GroenLinks en ROSA voor een chaos van bouwmaterialen en -verkeer, rijdende en geparkeerde auto’s en afgesloten stoepen.

Daar tussendoor lopen en fietsen kinderen die naar school worden gebracht en mensen die boodschappen doen. ‘Dit is in het oog van onze fracties een zorgwekkende situatie’, schrijven Hildr Vogelesang en Romkje Mathkor van GL en Menno de Haas van ROSA in vragen aan het college. Ter illustratie sturen de partijen een aantal foto’s mee, die wij hier reproduceren.

\

Een vorkheftruck die zwaar materiaal van onder de Coenbrug (op de stoep) naar het werkterrein naast de Albert Heijn brengt. Om hier te komen steekt deze vorkheftruck het ‘wandelpad’ naar de basisschool over. ‘Deze foto’s zijn genomen om 08:15 uur, dus wanneer kinderen naar school worden gebracht. Deelt u onze zorgen over de veiligheid van de kinderen?’ vragen ROSA en GL. Ze willen ook weten welke maatregelen zijn getroffen om de veiligheid van de schooljeugd te kunnen garanderen.

Zebrapad op de verkeerde plek

Mensen die boodschappen komen doen bij Albert Heijn of hun kinderen naar school brengen, steken de weg over op het punt van de doorgang ter hoogte van de traptreden en de fiets/rolstoelopgang, constateerden de fracties. ‘In de beantwoording van de vragen van GroenLinks en Rosa over dit onderwerp in maart 2018 liet u weten dat het zebrapad op die plek zal komen. Het huidige zebrapad ligt een paar meter verderop.’ Op de foto is te zien dat voetgangers daar nu geen gebruik van maken, maar precies bij de doorgang oversteken. ‘Dit geldt ook voor schoolgaande kinderen. Deelt u onze zorgen over de veiligheid als gevolg van de plaats van het zebrapad?’

In de Pinkstraat wordt voetgangers middels een bord verteld over te steken (nog vóór het zebrapad). Er is geen waarschuwing voor automobilisten dat voetgangers daar zullen oversteken. Eenmaal aan de overkant houdt de stoep op, zonder verwijzing naar waar ze dan naar toe moeten.

Tot slot maken op dit punt de grote blauwe schermen op de hekken (foto hieronder) dat het verkeer van om de hoek niet te zien is, aldus GL en ROSA. ‘Deelt u onze zorgen over de veiligheid voor voetgangers, fietsers en automobilisten op deze locatie? Welke maatregelen treft u om de veiligheid van verkeersdeelnemers hier te kunnen garanderen?’

In de Raadhuisstraat is een in-/uitrit naar het tijdelijke parkeerterrein gekomen. Een paar meter verderop ligt een T-splitsing waar verkeer van rechts voorrang heeft. Op de stoep lopen veel voetgangers, ook in verband met de bushalte onder de Coenbrug. Deze nieuwe situatie zorgt voor veel verkeersdeelnemers op een klein stuk dat hier niet op is ingericht, zo staat in de vragen. ‘Zo mist er een zebrapad dat de Raadhuisstraat oversteekt en duidelijke bebording van wie voorrang heeft. Tot slot is het zicht op dit punt bijzonder slecht voor verkeer dat van rechts komt. Bent u het ermee eens dat deze situatie extra veiligheidsmaatregelen behoeft?’

De fracties vragen ook nog wanneer de verbouwing voorbij zal zijn en of die volgens de planning verloopt. ‘Bent u het ermee eens dat het college gedurende die periode een grotere inzet moet plegen om de veiligheid te waarborgen? In hoeverre is daarover contact geweest met de scholen en de Albert Heijn?’

*dit artikel is (bijna) 1 op 1 overgenomen van Zaanstad.nieuws.nl