Alle Zaankanters molenaarAlle Zaankanters molenaar.

Door aandeeltjes te kopen in windenergie, door korting op de energieprijs of doordat het rendement naar Zaanse inwoners toe komt in een heel andere vorm, zoals via maatschappelijke voorzieningen.

Gisteravond, tijdens de raadsvergadering omtrent de Wensen en Bedenkingen van Zaanstad over de concept Regionale Energiestrategie (RES), werd het amendement van ROSA (dat wij samen met GroenLinks indienden) waarmee wij deze wens kenbaar maakten, aangenomen.

En niet alleen het amendement ‘lokaal eigenaarschap’, werd aangenomen: al onze amendementen én onze motie kregen gisteravond een dikke “Ja” van de raad!*

Zoals het amendement over het niet uitsluiten van traditionele windmolens met moderne generatoren, prachtig passend in het Zaanse landschap.

En ook het amendement over het niet uitsluiten van windmolens tot 15 meter,
Want net zoals het amendement dat wij samen met de VVD en andere partijen indienden over het niet uitsluiten van projecten met meer dan 60 zonnepanelen die toevallig niet op één, maar op meerdere daken liggen, zijn wij van mening dat je projecten met meerdere kleinere windmolens ook zou moeten opnemen in de RES.
In de concept RES staat immers dat de verduurzaming van de woningbouw in zaanstad één van onze grootste opgaves is. De subsidie die Zaanstad ontvangt vanuit de RES zien wij als een mooie kans zijn om eindelijk al die oudere woningbouwwoningen eens te verduurzamen.

Verder viel ROSA over de zin betreffende gebruikmaking van aanvullende technieken naast het verbranden van biomassa bij toekomstige verwarming van Zaanse woningen. Wij dienden een amendement in om duidelijker te krijgen dat het een breedgedragen wens is om in de toekomst geen aanvullende, maar vervangende technieken voor dit doel in te zetten.

Tot slot dienden wij een motie in die gaat over onze wens om eerder gedane onderzoeken op het gebied van zon en windenergie mee te nemen in het verdere proces, en om niet alles opnieuw te doen.

Meer weten over de RES? Wij schreven hier deze week al uitgebreid over.

*Kleine kanttekening: De stemmen over 1 (ander) amendement en motie “staakten”, er waren dus net zoveel vóór als tegenstemmers. Dit betekent dat we as. dinsdag een korte raadsvergadering hebben, waarin het betreffende amendement en de motie opnieuw in stemming gebracht worden. Pas daarna is het raadsbesluit officieel aangenomen en kan de brief met de Zaanse Wensen en Bedenkingen de deur uit.