De BegrotingsWeken van ROSA – oktober / november 2020Het begint allemaal met het lezen van de begroting en aanverwante stukken. Dit zijn honderden pagina’s spannende lectuur. Vervolgens delen we als fractie met elkaar wat we ervan vinden en stellen we onze technische vragen op.
Dan leest de fractievoorzitter de algemene beschouwingen voor en vindt het eerste debat plaats. Vervolgens zijn er nog een aantal debatten en worden de moties en amendementen gemaakt.
Als laatste is er een raadsvergadering met nog één debat, waarin over de moties en amendementen (en over de begroting en andere financiële stukken) wordt gestemd.
Dat was gisteravond. Nu verder met het leukste deel!

De door ons (al dan niet mede) ingediende moties en amendementen hadden als resultaat dat:

  • Er van de alleen voor bomen geplande miljoen euro nu een ton naar algemene vergroening gaat. Want om de vogels, de vlinders, de bijen en de andere insecten te helpen hebben we een divers aanbod aan bomen, planten, struiken, bloemen en kruidenrijk gras nodig. (En het staat ook gewoon veel leuker).

Een stukje groendiversiteit met bezoeker

  • Er bij de voorgestelde bezuiniging op leerlingenvervoer eerst een gedegen plan van aanpak aan de raad moet worden voorgelegd.
  • Er voor de voorjaarsnota een plan van aanpak aan de raad wordt gepresenteerd waarin staat hoe de achterstanden in de openbare ruimte ingehaald kunnen worden.
  • Het duurzaamheidsbeleid zo uitgewerkt wordt dat de financiën worden ingezet op de meest effectieve en concrete maatregelen, waarbij de diverse domeinen met elkaar samenwerken.
  • Er een concreet uitvoeringsplan duurzaamheid aan de raad zal worden voorgelegd, inclusief speerpunten, doelen en beoogde meetbare resultaten.
  • De derde ronde klimaattafels zal komen te vervallen en dat het betreffende geld en de menskracht ingezet wordt om tastbare doelen op duurzaamheidsgebied te realiseren.
  • In beleidsstukken en bij bouwprojecten gemotiveerd dient te worden welke keuzes er zijn gemaakt op het gebied van vergroening en vergroting van de inheemse biodiversiteit.

Een resultaat waar wij best tevreden mee zijn!

Daarnaast steunden wij andere moties, zoals de motie van de PvdA en de VVD om begin volgend jaar samen met het college eindelijk tot een eerlijk en stevig beleid te komen rond de toeristenbelasting en AirBnB. Op dit punt wordt al veel te lang maar wat aangemodderd, met ongelijkheid en overlast tot gevolg. Wat ROSA betreft bannen we AirBnB helemaal uit. We hebben die huizen in Zaanstad hard nodig!