Historische objecten Hembrugbos laten we niet vergaan


Natuurlijk zouden we de biodiversiteit in het Hembrugbos het beste beschermen door het bos ontoegankelijk te laten. Daar hebben we het ook best even moeilijk mee gehad, toen we de ‘Visie Hembrugbos’ lazen, die vanavond werd behandeld tijdens de allerlaatste raadsvergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Maar er komen zoveel nieuwe hoogbouwbewoners aan de bosrand te wonen dat wij ook inzien hoe fijn en belangrijk het voor deze mensen, van jong tot oud, zal zijn om in het bos te kunnen spelen en wandelen.
Ook zien we in deze visie dat er goed is nagedacht hoe de ecologische waarden van het bos zoveel mogelijk behouden en versterkt kunnen worden, en dat het bos ook groter in omvang gaat worden. Dat is de positieve zijde van de medaille.

ROSA diende, samen met andere partijen, twee amendementen (tekstwijzigingen) in:

Het amendement ‘Historische artefacten behouden’:
In het bos zijn prachtige historische objecten aanwezig, zoals brandkranen, lantaarns, leidingstraten en bliksemafleiders.
Wij zijn van mening dat je deze objecten weliswaar niet tot nieuwstaat zou moeten opknappen, maar dat het zonde zou zijn om ze helemaal te laten vervallen, zoals nu in de visie staat beschreven.
Met dit amendement zeggen wij dat deze objecten hun verweerde karakter zoveel mogelijk mogen behouden, maar dat deze in zoverre worden onderhouden dat zij wel behouden blijven voor de toekomst.

Bliksemafleiders

Het amendement ‘Wijzigen kaartaanduiding Zwarte Pad’: In de legenda staat dat het monumentale Zwarte Pad voet- en of fietspad wordt, terwijl het toch echt de bedoeling is dat dit een wandelpad blijft. Dit amendement roept op om dit aan te passen in de visie.

Beide amendementen werden met grote meerderheid aangenomen!

Zwarte Pad