Onderzoek bevestigt: de Rotterdamwet werkt niet


Op 20 januari publiceerde dagblad Trouw een artikel over de zogenaamde Rotterdamwet: https://www.trouw.nl/samenleving/de-rotterdamse-buurten-knappen-niet-op-door-armen-te-weren~ad36654b/ 

Deze wet, die eigenlijk voluit de Wet bijzondere maatregelen grootsteedse problematiek heet (een onwerkbaar lange naam) werd bedacht door toenmalig LPF-wethouder Marco Pastors in de Maasstad. Hij had tot doel de gemeente meer instrumenten te geven om probleemwijken aan te pakken. Naast een aantal strenge handhavingsregels staat in de Rotterdamwet ook dat nieuwe bewoners kunnen worden geweigerd op basis van hun inkomen.
Vooral dat aspect van de wet is niet onomstreden. Vrije vestiging is immers een mensenrecht. En het zijn ook zeker niet altijd de mensen met weinig geld die voor problemen in een wijk zorgen. Daarnaast – waar moeten mensen dàn wonen? Wat voor nut heeft het om vermeende problemen te verplaatsen over omringende wijken? Moeten die dan vervolgens ook onder de Rotterdamwet gaan vallen? Waar ligt de grens?

Een meerderheid van de Zaanse gemeenteraad (waaronder de PvdA) zag al deze problemen niet en besloot dat Zaanstad een verzoek mag indienen om de Rotterdamwet toe te passen op de wijk Poelenburg/Peldersveld. Want dit is, zo stelt de PvdA op haar Facebookpagina, ook de wens van een ‘grote meerderheid van de bewoners’: https://www.pvdazaanstreek.nl/nieuws/nieuwszaanstad/868-zaanse-variant-op-de-rotterdamwet-legitiem-en-noodzakelijk Op de bewonersbijeenkomst van 22 januari echter bleek dat bepaald niet het geval te zijn.

Dagblad Trouw bericht over een onderzoek van organisatiebureau Twynstra Gudde waaruit ook nog eens zonneklaar blijkt dat de Rotterdamwet niet werkt. De leefbaarheid is op een paar kleinere punten verbeterd, stellen de onderzoekers, maar op veel meer punten verslechterd. De Universiteit van Amsterdam had dat eerder al aangetoond, en ook de woningbouwverenigingen waren al tot die conclusie gekomen.

Poelenburg, foto: N. Mandjes, Collectie Gemeentearchief Zaanstad

De Rotterdamwet is een zware maatregel die niet helpt. Dat is geen mening, maar een door meerdere onderzoeken vastgesteld feit. Daarom haalde wethouder Olthof in het debat een woordkunstje uit. We mochten de Rotterdamwet geen Rotterdamwet noemen, want het ging om de ‘Zaanse variant’. En nu is ROSA natuurlijk Zaans tot op het bot, maar hier trapten wij niet in.
ROSA is en blijft tegen deze maatregelen en heeft de feiten aan haar zijde. Het is aan de nieuwe raad om te beslissen of de Rotterdamwet daadwerkelijk wordt ingevoerd. En het is aan u om op 21 maart te bepalen hoe die nieuwe raad eruit zal zien.