Ongunstig moment voor regeling dierenartskosten minima


Zaanse huisdieren

De Partij voor de Dieren diende vorige week een agenda-initiatief in om te komen tot een vergoedingsregeling van dierenartskosten voor minima.
Hoewel ROSA de meerwaarde van huisdieren inziet, bijvoorbeeld ter voorkoming van eenzaamheid, én hoewel we het belang onderschrijven van goede zorg voor huisdieren, staat ROSA niet te springen om op dit moment een dergelijke regeling in te voeren.

Daar komt bij dat het aanschaffen van een huisdeur in de eerste plaats een keuze is, één die weloverwogen gemaakt zou moeten worden. Al bij aanschaf zijn er een aantal (soms regelmatig terugkerende) kosten, waarmee de koper rekening zou moeten houden. Het basis-uitgavenpakket voor steriliseren, chippen, ontwormen en de noodzakelijke inentingen is vooraf bekend.

In de meest schrijnende gevallen blijkt dat er via de sociale wijkteams al mogelijkheden bestaan om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de kosten. Daarnaast bieden sommige dierenartsen betalingsregelingen aan.

Een grove kosteninschatting komt uit op rond de 100.000 euro jaarlijks op de begroting van Zaanstad. Dit is een uitgavenpost die we in deze financieel moeilijke tijden vooralsnog moeilijk te verantwoorden vinden.

Het voorstel dat door enkele partijen is gedaan om bij de bespreking van de Stadspas opnieuw te bekijken of er mogelijkheden zijn, en zo ja; in welke vorm, lijkt ons een goede.

Het mooist zou echter een landelijke regeling zijn, waarbij de minimale kosten voor sterilisatie, chippen en inentingen wellicht reeds bij aanschaf van een huisdier dienen te worden voldaan. Helaas, daar kan de lokale politiek te weinig invloed op uitoefenen.