Nieuws uit de raad


De dood van een theaterzaal

Hoe ook het laatste theatertje uit Krommenie verdween. Ooit kende Krommenie drie podia. Je had Ons Genoegen in de Noorderhoofdstraat en er was Atlantic bij de kerk. Maar er was nog een derde podium. En met podium bedoel ik dan niet een paar op elkaar gestapelde pallets, maar een echt […]


Onderzoek bevestigt: de Rotterdamwet werkt niet

Op 20 januari publiceerde dagblad Trouw een artikel over de zogenaamde Rotterdamwet: https://www.trouw.nl/samenleving/de-rotterdamse-buurten-knappen-niet-op-door-armen-te-weren~ad36654b/  Deze wet, die eigenlijk voluit de Wet bijzondere maatregelen grootsteedse problematiek heet (een onwerkbaar lange naam) werd bedacht door toenmalig LPF-wethouder Marco Pastors in de Maasstad. Hij had tot doel de gemeente meer instrumenten te geven om […]


Vogels komen er bekaaid vanaf in nieuwe dierenwelzijnsnota

Bij het tot stand komen van de nieuwe nota “Voortgang Dierenwelzijnsbeleid” vroeg ROSA om speciale aandacht voor zaken die, naar onze mening, in het verleden behoorlijk mis zijn gegaan. De wethouder beloofde dit mee te nemen bij het opstellen van de nieuwe nota. Helaas zien wij dit hier niet in […]


Veiligheid Den Uylbrug

Op donderdag 11 februari vond een raadsdebat plaats over de veiligheid van de bruggen in Zaanstad. Aanleiding is de publicatie van het rapport van de onderzoeksraad. Dit onderzoek werd uitgevoerd als reactie op het noodlottige ongeval op de Den Uylbrug nu een jaar geleden. Een deel van de raad is […]


Parteon is groos – en ROSA ook!

Op 19 januari jongstleden presenteerde woningbouwvereniging Parteon haar ‘Koersplan 2016-2020’. Het is een helder en ambitieus stuk, waarin de nadruk wordt gelegd op de kerntaak van de vereniging (het bouwen en beheren van goede en betaalbare woningen), maar waarin ook verantwoordelijkheid wordt genomen voor de woonomgeving en het welzijn  van […]


Belangrijke onderwerpen bij raadsvergadering

Donderdag 12 november staan er belangrijke onderwerpen op de agenda van de raadsvergadering. Aan de orde komen onder meer het go/no-go-moment voor het cultuurcluster, de opschroeving CO2 reductie en de verhuizing van hockeyclub De Kraaien. Verder is veel aandacht voor de begroting 2016-2019.


ROSA haalt vier moties binnen

Vier van de moties die ROSA indiende bij de behandeling van de woonvisie zijn door de raad aangenomen. Drie van deze vier moties hebben betrekking op de sociale woningbouw. De amendementen tegen het doden van de vossen en de ganzen in Het Twiske konden helaas op weinig steun rekenen. Klik […]