Nieuws uit de raad


Veiligheid Den Uylbrug

Op donderdag 11 februari vond een raadsdebat plaats over de veiligheid van de bruggen in Zaanstad. Aanleiding is de publicatie van het rapport van de onderzoeksraad. Dit onderzoek werd uitgevoerd als reactie op het noodlottige ongeval op de Den Uylbrug nu een jaar geleden. Een deel van de raad is […]


Parteon is groos – en ROSA ook!

Op 19 januari jongstleden presenteerde woningbouwvereniging Parteon haar ‘Koersplan 2016-2020’. Het is een helder en ambitieus stuk, waarin de nadruk wordt gelegd op de kerntaak van de vereniging (het bouwen en beheren van goede en betaalbare woningen), maar waarin ook verantwoordelijkheid wordt genomen voor de woonomgeving en het welzijn  van […]


Belangrijke onderwerpen bij raadsvergadering

Donderdag 12 november staan er belangrijke onderwerpen op de agenda van de raadsvergadering. Aan de orde komen onder meer het go/no-go-moment voor het cultuurcluster, de opschroeving CO2 reductie en de verhuizing van hockeyclub De Kraaien. Verder is veel aandacht voor de begroting 2016-2019.


ROSA haalt vier moties binnen

Vier van de moties die ROSA indiende bij de behandeling van de woonvisie zijn door de raad aangenomen. Drie van deze vier moties hebben betrekking op de sociale woningbouw. De amendementen tegen het doden van de vossen en de ganzen in Het Twiske konden helaas op weinig steun rekenen. Klik […]


Plannen voor de stad: plannen van ROSA

Op 23 juni 2015 besprak de gemeenteraad het rapport Staat van de Stad. Dit rapport is een opmaat naar het Plan voor de Stad, waarin wordt beschreven welke richting de gemeente de komende jaren op wil met de stad. Welke knelpunten liggen er en hoe gaan we die oplossen? Welke […]


Moties en amendementen kadernota

Vanavond 11 juni vergadert de gemeenteraad onder meer over de kadernota 2016-2019. ROSA dient maar liefst 13 moties en amendementen in. De onderwerpen lopen uiteen van het cultuurcluster tot zonnepanelen. Klik hier voor de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van vanavond: Agenda gemeenteraad 11 juni 2015. Klik om de moties en amendementen […]


Nieuw in Zaanstad: subsidie voor plezierjachten!

Op 21 april verraste het College vriend en vijand (en vooral ook de Raad) met een persbericht. Hierin werd aangekondigd dat de pleziervaart deze hele zomer vrijgesteld is van binnenhaven- en kadegelden. Dit in het kader (u raadt het al) van Sail 2015. Naar schatting gaat het hier om zo’n […]