Persverklaring over actualiteitsvragen VVD


Beste mensen,

Graag willen wij van de gelegenheid gebruik maken om te reageren op alle commotie die is ontstaan rond de satirische website over de PVV- Zaanstad van Erik Schaap.
Ik wil u er in dat verband op wijzen dat de op persoonlijke titel gemaakte website al bestond ver voordat ROSA begon met het samenstellen van haar kandidatenlijst. Vandaar dat het ons bevreemdt dat er nu pas een probleem wordt gemaakt door een aantal rechtse partijen die het kennelijk als hun taak beschouwen ROSA hiermee een hak te zetten zo vlak voor de verkiezingen. Dat gaat ze niet lukken.

Het feit dat de website reeds enige tijd bestond is bij het samenstellen van de kandidatenlijst ook gemeld aan de kandidatencommissie van ROSA. De ledenvergadering van ROSA heeft in november de kandidatenlijst zonder wijzigingen overgenomen. Daarmee is dhr. Schaap op plaats 7 terecht gekomen.
Een positie die hij binnen ROSA verdient. Schaap is immers 8 jaar lang een uitstekend raadslid geweest en wordt binnen onze partij daarnaast zeer gewaardeerd voor zijn niet aflatende strijd tegen alle vormen van discriminatie en racisme, die parlementair vertolkt worden door o.a. de PVV.

Met de deelname van de PVV aan de gemeenteraadsverkiezingen in Zaanstad beginnen we aan een nieuw hoofdstuk. Waar Zaanstad tot voor kort gevrijwaard was van discriminerend geluid uit de raadszaal, zal dit waarschijnlijk vanaf 21 maart niet meer het geval zijn. En daarmee zal een partij zijn intrede doen die 15% van de Zaanse burgers niet dezelfde rechten gunt als de rest van de Zaankanters. En dat in een streek die al zo’n vierhonderd jaar juist bekend staat om zijn tolerante houding. On-Zaanser kan je het bijna niet bedenken.

Met verbazing hebben wij kennisgenomen van de actualiteitsvragen van de VVD. Niet alleen vanwege de inhoud maar ook omdat gekozen is voor deze vorm. Volgens het reglement van orde van de raad kan bij het stellen van actualiteitsvragen geen discussie ontstaan tussen verschillende partijen. De vragen worden gesteld, het college geeft antwoord en er is een reactie mogelijk van de indiener van de vragen.
Daarmee is het klaar. Geen discussie met de partij waarnaar indirect verwezen wordt in de vraagstelling. Ten tweede gaat het hier om een persoon die zich op dit podium niet kan verweren. Sinds wanneer is dit gebruikelijk?

Wat inhoud betreft tasten de vragen van de VVD de integriteit aan van het kandidaat-raadslid van onze partij door aan de burgemeester te vragen welke maatregelen hij kan nemen tegen de persoon in kwestie. Die vraag vindt ROSA bijna lachwekkend uit de mond van de VVD, die in de Tweede Kamer keer op keer pleit voor volledige vrijheid van meningsuiting en daartoe in datzelfde Kamergebouw een aantal jaren geleden zelfs een zogeheten ‘Vrijdenkersruimte’ inrichtte.

Tot slot verbazen wij ons over de laatste vraagstelling van de VVD. Onafhankelijkheid uitstralen? De taak van het Bureau Discriminatiezaken is kort gezegd het bewaken van artikel 1 van de Grondwet. Als dat artikel overtreden wordt door wie of wat dan ook moet worden ingegrepen. Daar past geen onafhankelijkheid bij maar actie. En over de satirische website kan er maar één een oordeel vellen en dat is de onafhankelijke rechter.

Namens ROSA,
Ruud Pauw, fractievoorzitter