Splinters in het Zaanse gras


Dit is een bijdrage van Mariska Schuttevaêr

Bij het maaien van slootkanten, bermen, parken, speelveldjes, etc. wordt zwerfafval regelmatig versplinterd door grasmaaiers, met alle gevolgen van dien. ROSA werd hierop attent gemaakt door een enthousiaste Zaanse zwerfvuilraper.


Aan “zwerfinator’ Dirk Groot hebben wij vervolgens gevraagd naar zíjn ervaringen op dit gebied: hij bevestigde de ernst van dit probleem en stuurde ons foto’s ter illustratie.

Reden genoeg voor ons om bijgaande schriftelijke vragen op te stellen.