Strategie Bedrijventerreinen té ingrijpend om in 75 minuten af te tikken


“Uit al deze stukken ademt een sfeer van benauwdheid, van happen naar lucht. Een ontembare Hulk die uit zijn kleren scheurt – maar dan niet zo groen als ROSA zou willen.”

Onderstaand de bijdrage van ROSA op de ‘Strategie Bedrijventerreinen’, zoals gisteravond uitgesproken tijdens het Zaanstad Beraad door raadslid Hans Kuyper. Mét resultaat, want het voorstel is daadwerkelijk van de agenda gehaald! Er komt nu een ‘werkatelier’, met thematafels. Pas daarna komt de Strategie weer op de agenda van het Zaanstad Beraad.

“Voorzitter, volgens de nieuwe werkwijze heb ik nu ongeveer twee minuten om mijn gedachten over de ‘Strategie bedrijventerreinen’ met mijn collega’s te delen, maar dat ga ik niet redden. Alleen al het voorlezen van een simpele lijst van punten die mijn fractie zijn opgevallen, zou te lang duren. Daarom willen wij vanavond vooral aandringen op een meer uitgebreide behandeling, misschien in de vorm van een werkatelier zoals we die vóór corona ook wel hadden. Dit onderwerp verdient dat, want het is veelomvattend, ingrijpend en razend interessant.

Dat geldt ook voor de bijgeleverde stukken. Het overzicht van de huidige bedrijventerreinen is zeer informatief, en vooral de reacties van de verschillende personen en organisaties op de ontwerpstrategie geven stof tot nadenken. Dank daarvoor.

Wij waren gecharmeerd van de opmerkingen van de heer Erik Louw, vooral waar het gaat over het soort werkgelegenheid waaraan onze stad behoefte heeft. En de noodzaak van een goede ontsluiting per openbaar vervoer. En de oproepen tot verdichting en intensivering, waar veel ruimte mee te winnen valt – maar hoe denken ze in Westzaan over hoge bedrijfsgebouwen?

Zaanstad zit in een Catch 22, zo lijkt het. Als de stad groeit, zijn meer banen nodig. Maar de ruimte voor die banen wordt allengs meer ingenomen door de groeiende stad. Dat dwingt ons keuzes uit het verleden nog eens goed te bekijken.
Moeten we altijd groeien? Onze planeet groeit niet mee, dus de Zaanstreek ook niet. Maar economische scenario’s, ook hier weer, lijken dat feit te negeren. De economie groeit lustig verder, in een steeds krappere wereld. Uit al deze stukken ademt een sfeer van benauwdheid, van happen naar lucht. Een ontembare Hulk die uit zijn kleren scheurt – maar dan niet zo groen als ROSA zou willen.

En dus nemen we ook woeste besluiten. Molletjesveer is opeens geen tranformatiegebied meer. Waarom daar niet, en de Achtersluispolder nog wel? Waarop is die keus gebaseerd? En áls je daarvoor kiest, waarom dan pas na 2030 beginnen in plaats van de de niet-mengbare bedrijven nú verhuizen naar Hoogtij, nu er nog plek is?

De Achtersluispolder bebouwen gaat tegen de wil van de Amsterdamse haven en de MRA in. Altijd dapper. Maar waarom weerstaan we Amsterdam op dit punt, maar staan we oogluikend toe dat er begerig wordt gekeken naar de Wijkermeerpolder? Een absolute no-go wat mijn fractie betreft. En daar denken ze in de IJmond net zo over. We benadrukken hier nog even dat de MRA een niet democratisch gelegitimeerd en dus wat ons betreft tandenloos orgaan is.

We zouden nog eens moeten spreken over Het Lokaal. Over de maakindustrie, die terugkeert naar het westen. Over fairtrade. Over datacenters en duurzaamheid. Over de ontwikkelingen aan de Hemkade en het REM-eiland, en langs de Nauernasche Vaart. Over de horeca op bedrijventerreinen en detailhandel op Zuiderhout. Over mobiliteit en hinder. Over rafelrandjes en hoe Zaanstad soms mooi van lelijkheid kan zijn. En alles hangt met elkaar samen.

Voorzitter, ik zit al op drie minuten dus ik ga afronden. Nogmaals: dit brede, belangrijke, interessante onderwerp kan vanavond nooit ten volle besproken worden. Wat ons betreft gaat het van de agenda en keert het daarop terug als we uitgebreid de tijd hebben genomen.
Dat zijn we aan onze prachtige industriestad verplicht.”

Quote uit 1 van de stukken: “Doel van de Strategie Bedrijventerreinen is om binnen de bredere ontwikkeling van stad voldoende ruimte te creëren en te behouden voor bedrijven en werkgelegenheid, zodat Zaanstad een diverse economie houdt met een inclusieve arbeidsmarkt, en duurzaam aantrekkelijk is voor ondernemers.”