Te hoog voor Oud Zaandijk 1


Dit is een bijdrage van Ruud Pauw

ROSA over het bouwplan Lagedijk 31 in de Gortershoek te Zaandijk.

Naar aanleiding van het krantenartikel in Dagblad Zaanstreek op woensdag 8 januari waarin gewag wordt gemaakt over het bouwplan Lagedijk 31 hecht ROSA er aan haar mening kenbaar te maken over dit plan. In de volksmond de plek waar nu het zogenaamde aquarium staat. Daarom heeft ROSA voor de kerstvakantie verantwoordelijk wethouder Breunesse al om opheldering gevraagd.

ROSA acht het bouwplan op diverse punten strijdig met het bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan regelt het beschermd dorpsgezicht De Gortershoek. Daarom is voor ieder huis exact aangegeven wat de nok- en goothoogte is en daarvan afwijken is strijdig met het bestemmingsplan. Afwijken van deze regel tast het conserverend karakter van het bestemmingsplan aan. Tevens is in het bestemmingsplan een dakenplan opgenomen waarin per pand wordt aangegeven hoe de kapconstructie er nu uitziet en zoals deze hoort te blijven om ook maar weer eens het conserverend karakter van het plan aan te geven.

Aan bovenstaande voorwaarden voldoet het nieuwe bouwplan geenszins. Het dakenplan is in deze leidend en dat is voor Lagedijk 31 een plat dak van 7 meter hoog. Het nieuwe bouwplan gaat echter uit van een nokhoogte van 11 meter en een goothoogte 7 meter en gaat derhalve niet uit van een plat dak en is daarmee in strijd met het conserverend karakter van het bestemmingsplan. Het is werkelijk verbazingwekkend dat in het bestemmingplan voor dit perceel gekozen is voor een nok- en goothoogte van respectievelijk 11 en 7 meter.

Naar wij van de wethouder begrepen hebben zal nog deze maand een gesprek plaatsvinden met de omwonenden.

Het is de bedoeling van ROSA om de hoogtes terug te brengen tot dat nivo wat het conserverend karakter van het bestemmingplan onderstreept en hierop een waardevolle aanvulling is. Als het college niet tot een aanpassing bereid is zullen wij dit d.m.v. een amendement alsnog proberen te repareren in het bestemmingsplan.

Tevens vraagt ROSA nog eens goed te kijken naar de omgeving. Aan de achterzijde van Lagedijk 31 ligt het Weeshuispad. Een heel oud pad wat in de loop der jaren heel wat lelijkheid heeft moeten verwerken. Wat zou het mooi zijn om hier de kansen die er nu liggen te gebruiken om de historische padstructuur weer in oude glorie te herstellen.


Een gedachte over “Te hoog voor Oud Zaandijk

Reacties zijn gesloten.