Schiphol legt Zaanse hoogbouw aan banden


Het kabinet wil per 1 juli 2014 extra beperkingen opleggen aan de omgeving van Schiphol om zo de vliegveiligheid rond de luchthaven te vergroten. Een van de maatregelen is het aan banden leggen van hoogbouw in de gemeenten rond Schiphol. Het Parool van 23 en 24 januari jl.(zie links hieronder) schetst de gevolgen van deze inperking, die ook consequenties zou hebben voor Zaanstad.

Volgens Het Parool komen namelijk ook in Zaanstad bouwprojecten in gevaar als gevolg van de nieuwe normen. Volgens de nieuwe normen had bijvoorbeeld een gebouw als de in Zaandam-Zuid gebouwde flat Lotus (72 meter) vanaf komende zomer niet meer gerealiseerd kunnen worden, omdat de maximale bouwhoogte in en om dit gebied voortaan maximaal zestig meter mag zijn. Gevolg is ook dat de mogelijkheid wordt geschrapt om in de omgeving van het Noordzeekanaal windmolens te bouwen. Elders in delen van Zaandam (grofweg het gebied tussen de Gedempte Gracht en de Vincent van Goghweg en de strook ten westen en oosten daarvan) zou tot maximaal tachtig meter hoogte gebouwd mogen worden.

Bovenstaande is voor ROSA aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W. Klik hier voor deze vragen.

http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3583182/2014/01/24/Honderden-miljoenen-schade-door-nieuwe-hoogbouwregels.dhtml
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3582517/2014/01/23/Ban-op-hoogbouw-in-Amsterdam.dhtml