Aankoop De Lorzie en bestemmingsplan Wormerveer


Gaat de gemeente over tot aankoop van de buurthuizen De Lorzie en A3? Dat is de vraag die sinds donderdag de gemoederen bezighoudt. En zo ja, wat moeten deze buurthuizen die voorheen in bezit waren van Welsaen dan wel niet opbrengen? Parallel aan deze discussie is de raad ook bezig met het vaststellen van het bestemmingsplan Wormerveer. Dat gaat niet zonder slag of stoot.

De discussie hierover is voor de tweede maal uitgesteld. Eén van de heikele punten in het bestemmingsplan Wormerveer is de functietoedeling van De Lorzie. In het ontwerpbestemmingsplan heeft men de functie ‘centrumvoorziening’ aan het buurthuis toebedeeld. Deze functie kent een breed spectrum aan mogelijkheden. Hieronder vallen diverse functies zoals winkels, wonen, kantoren. ROSA vraagt af zich wat voor nut het heeft om zon breed scala aan functies aan De Lorzie toe te wijzen. Alle buurthuizen hebben in Zaanstad een maatschappelijke functie en dus maakt dat de vestiging van bedrijven in deze opstallen onmogelijk. Nu de curator van het failliete Welsaen belast is met de verkoop van het onroerend goed zal een centrumfunctie toekenning aan De Lorzie de prijs van het te verkopen pand alleen maar opdrijven.

Een keuze voor de functie ‘maatschappelijk’ getuigt van consequent beleid en zorgt ervoor dat Wormerveer haar buurthuis kan behouden. Wethouder Straat betoogde afgelopen donderdag in het Zaanstad Beraad dat het inconsequent is om de functie te veranderen van Centrum naar Maatschappelijk, want zo stond het steeds omschreven in het voorontwerp- en ontwerpbestemmingsplan. Daarmee trachtte hij de raad voor een voldongen feit te plaatsen en daarmee tevens de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid van de raad te ondergraven. De curator zou de andere keuze van de raad wellicht niet accepteren. Maar hoezo andere keuze? Het buurthuis kende een maatschappelijke functie in het oude bestemmingsplan en als het aan ons ligt blijft dat zo in het nieuwe bestemmingsplan. Dà¡t getuigt van consequent bestuur.