Actie tegen doortrekking A8-A9


Bewoners van Busch en Dam voerden zaterdagmiddag 6 februari onder grote belangstelling actie tegen de doortrekking  van de A8 naar de A9. Op één variant na, de Nul+ variant, zullen alle varianten van de aanleg van de weg onherstelbare schade toebrengen aan het landschap. Plannen voor een verbetering van de doorstroming op de huidige N203, de weg Krommenie-Uitgeest lijken door de provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad nauwelijks serieus genomen te worden. Maar liefs 22 tractoren togen in colonne van de Hogedijk via de Communicatieweg naar Fort aan den Ham, waar diverse sprekers lieten merken dat dit beslist niet de laatste actie zal zijn. ROSA zal de acties blijven steunen want dit gebied is te mooi en te bijzonder om doorsneden te worden door een autoweg. Op de foto’s een impressie van de actie.